Beleidsnieuws

Arbeidsmarktdebat

Op 2 april gingen vertegenwoordigers van vijf Vlaamse partijen met mekaar in debat over de Belgische arbeidsmarkt. Het evenement werd georganiseerd door Randstad Research en de inleiding werd verzorgd door Jan Denys, die zijn onderzoek kort presenteerde. Na een vraag uit het publiek kwam ook het probleem Brussel in het debat aan bod. Tracé Brussel Nieuws stuurde een verslaggever om de prioriteiten van de deelnemers neer te pennen.

Meyrame Kitir (sp.a) wil boven alles de werkzaamheidsgraad verhogen, vooral door in te zetten op laaggeschoolden en sociale economie. Daarnaast vermeldde ze de balans werk-privé bewaken, stimuleren van duaal leren, tegengaan van sociale dumping, en het inzetten op (erkenning van) competenties naast diploma’s. Om de arbeidsmarkt in Brussel te ondersteunen pleitte ze voor meer werkstages.

Volgens Axel Ronse (N-VA) is het confederalisme nodig om de problemen aan te pakken en de ‘federale blokkeringen’ uit de weg te ruimen. Daarnaast pleit hij voor een verhoging van de netto lonen, snelle uitdoving van SWT-regelingen, versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen (die eindig in de tijd moeten gemaakt worden) en de aanstelling van 1 centrale arbeidsmarktregulator. Alle problemen van Brussel zouden ook worden opgelost door een confederaal model.

Stefaan Vercamer (CD&V) mikt op een evolutie naar volledige tewerkstelling. Hij pleit voor duurzame loopbanen, versterken van het recht én de plicht op opleiding en een versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Die degressiviteit zou dan verlopen volgens grotere schokken, maar de werkloosheidsuitkering zou wel onbeperkt doorlopen op een minimumniveau. Voor Brussel duidt hij de mobiliteits- en taalproblematiek aan als belangrijkste pijnpunten, die door samenwerking en uitwisseling moeten worden aangepakt.

Björn Rzoska (Groen) wil prioritair inzetten op het verlagen van de loonkost, gekoppeld aan een versterking van de lage lonen. Hij pleit om in te zetten op sociale economie en ook te erkennen dat dit voor sommige werknemers voldoende moet kunnen zijn en niet iedereen naar het normale economisch circuit moet (kunnen) doorstromen. Daarnaast vindt hij dat VDAB de vacatures beter moet invullen. Ook voor de problematiek in Brussel wijst hij naar de arbeidsbemiddelingsorganisaties: Actiris en VDAB zouden beter moeten samenwerken.

Egbert Lachaert (Open Vld) vindt ten eerste dat de groep van tien te veel beslist en dat het sociaal overleg moet hervormd worden. Daarnaast mogen de loopbaan en verloning niet meer zo sterk gestoeld zijn op leeftijd/anciënniteit, moet ingezet worden op duaal leren en moet de arbeidstijdwetgeving gemoderniseerd worden. Tot slot moeten we de combinatie mogelijk maken van een uitkering en een loon, om re-integratie te bevorderen. De Brusselse arbeidsmarkt zou volgens Lachaert sterk geholpen worden door meer flexijobs, de problemen zouden vooral liggen bij het Franstalig onderwijs.

In de plenaire vergadering van het Vlaams parlement (27/03) stelde Yasmine Kherbache (sp.a) overigens ook een vraag over de uitdagingen voor de Vlaamse arbeidsmarkt, die werd beantwoord door minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Het verslag vindt u hier (blz. 26-31).