Tracé Brussel Nieuws

21/01/2022

Digibanken voor Brusselaars in een traject naar werk is goedgekeurd

De Vlaamse overheid, het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), heeft deze week het project  ‘Digibanken voor Brusselaars in een traject naar werk’ goedgekeurd.

Lees meer

Digitale toegankelijkheid

In de commissie voor de Economische zaken en de tewerkstelling van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelde parlementslid Latifa Aït Baala (MR) een vraag aan minister Bernard Clerfayt (Défi) over de uitwerking van het Brusselse plan voor digitale toegankelijkheid, in het kader van het rapport DESI 2021.

Lees meer

Goedkeuring ontwerpdecreet regeling duale opleidingen volwassenenonderwijs

Op 14 januari 2022 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat bepaalde aspecten regelt van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs. Het voorontwerp past het decreet aan over het volwassenenonderwijs. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement en zal uiteindelijk in werking treden op 1 september 2022, ook in Brussels hoofdstedelijk gewest.

Lees meer

Phoenix-premie verlengd

De coronacrisis heeft in 2020 en 2021 heel wat impact gehad op de economie, met gevolgen voor tal van sectoren en de arbeidsmarkt. Daarom had de Brusselse regering een nieuwe tewerkstellingsmaatregel in het leven geroepen : phoenix.brussels. Deze premie moet werkgevers helpen om nieuwe medewerkers aan te werven. Werkgevers die een Brusselaar aanwerven die pas is ingeschreven bij Actiris, en/of die geen job meer heeft door de coronacrisis, kunnen daarvoor financiële steun krijgen. Deze steunmaatregel is geldig voor de rekrutering van bepaalde werkzoekenden en is ook tijdsgebonden.

Lees meer

Arbeidsmarkt vraagt activering

In een videoboodschap heeft de heer Paul Verschueren, Research and Economic Affairs Director van Federgon, dat is de federatie van private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners, zijn visie gegeven op de arbeidsmarkt in 2021 en 2022.

Lees meer

Projectoproep Fonds VINCI

De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep van het Fonds VINCI voor projecten die de toegang van mensen in sociaal-economische kansarmoede tot de arbeidsmarkt bevorderen. 

Lees meer

Jaarverslag Brusselse arbeidsmarkt

View.brussels publiceert naar jaarlijkse gewoonte een jaarverslag van de arbeidsmarkt in het Brussels Gewest. Het is een analyse van de demografische veranderingen, werkloosheid, werkgelegenheid en ondernemingsdynamiek, arbeidskwaliteiten en indicatoren voor arbeidsmarktdeelname in 2020. Het is een eerste analyse van de impact van de crisis op de Brusselse arbeidsmarkt.

Lees meer

Jaarverslag Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

De Raad van de VGC onderlijnt in zijn jaarverslag 2020-2021 dat coronacrisis een stempel drukte op het voorbije jaar, maar de werking niet lam legde.

Lees meer

Metastudie duaal leren in Vlaanderen

Het Vlaams Departement Werk & Sociale Economie (WSE) bracht recent de metastudie (een studie van reeds uitgevoerde studies) Duaal leren in Vlaanderen uit. Op basis van de resultaten van een aantal geselecteerde, eerder uitgevoerde onderzoeken, wordt in deze metastudie de centrale vraag ‘wat loopt goed en wat loopt minder goed op het vlak van duaal leren?’ behandeld. Over een aantal van de geselecteerde onderzoeken was in een eerdere editie van de Tracé Brussel Nieuwsbrief al te lezen

Lees meer

Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief

Zoek een artikel