Tracé Brussel Nieuws

14/09/2018

Duaal leren: het leerplan van de toekomst

In het Brussels gewest hebben zowel de Franse als de Vlaamse gemeenschap de voorbije jaren talrijke initiatieven genomen om alternering, leren en werken en duaal leren mogelijk te maken.

Lees meer

TAALKOT krijgt vaste plek bij vzw Abrusco

Vanaf het schooljaar 2018-2019 maakt Taalkot deel uit van de werking van de vzw Abrusco in Molenbeek, dat trajecten realiseert om schooluitval te vermijden. 

Lees meer

Advies SERV duaal leren in het hoger onderwijs

Op 2 juli 2018 heeft de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) op vraag van minister van Onderwijs Crevits een advies geleverd m.b.t. duaal leren in het hoger onderwijs.

Lees meer

Flexibiliteit en kwalificatie voor een kwalitatieve werkgelegenheid

Hoewel het aandeel van de tewerkgestelde bevolking is gestegen, blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (IDD) dat de kwaliteit van de gecreërde banen minder goed is.

Lees meer

Vluchtelingen opleiden: de drive compenseert de leerachterstand

De vraag naar jobs zoals industriële schilders, telecommonteurs op grote hoogte en onderhoudstechnici van windmolens neemt toe, terwijl de kandidaten steeds schaarser worden. De organisatie Rising You stoomt jonge vluchtelingen klaar voor deze fysiek zware beroepen, waarbij hun enorme gedrevenheid een grote troef is.

Lees meer

Themaweek rond ondernemerschap voor jongeren

Van 24 tot 28 september vindt de eerste themaweek rond ondernemerschap voor jongeren plaats. 

Lees meer

Voka Open Bedrijvendag 2018

Op  zondag 7 oktober openen 9 bedrijven in Brussel hun deuren voor het grote publiek in het kader van de Voka Open Bedrijvendag 2018. 

Lees meer

Week van de Mobiliteit

De Week van de Mobiliteit vindt dit jaar plaats van 16 tot 22 september en wil mensen doen stilstaan bij hun verplaatsingsgedrag.

Lees meer

Zomeracademie voor jongeren

De zomeracademie voor jongeren, georganiseerd door Teach for Belgium en in samenwerking met Khan Academy, was een groot succes.

Lees meer

VDAB-topman Fons Leroy op 1 juli 2019 met pensioen

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, wil op 1 juli 2019 met pensioen gaan. 

Lees meer

OESO onderwijsrapport 2018

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft zijn jaarlijks vergelijkend onderzoek naar het onderwijs in 46 landen over de hele wereld gepubliceerd.

Lees meer

Sociaal overleg, wat is dat?

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités sensibiliseert de FOD Werkgelegenheid leerlingen uit de laatste jaren BSO en TSO. 

Lees meer