Tracé Brussel Nieuws

29/06/2018

Duaal Leren in het Brussels gewest: jongeren aan het woord

Om duaal leren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te promoten werden door Tracé Brussel vzw twee jongeren in een duale opleiding gevolgd. 

Lees meer

Syntra Vlaanderen en VDAB gaan samen voor Duaal Leren

In 2018-2019 loopt het laatste jaar van het proefproject Schoolbank Op De Werkplek, waar er een 200-tal opleidingsverstrekkers als proeftuinen meer dan 50 verschillende opleidingen duaal leren zullen aanbieden. Op 1 september 2019 gaat het decreet duaal leren en de aanloopfase vervolgens definitief van start. Om de kansen op de arbeidsmarkt van leerlingen uit duaal leren te maximaliseren geven verschillende actoren in Vlaanderen en Brussel deze nieuwe leerweg een stevige duw in de rug. 

Lees meer

Economische barometer Brussel

In de plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 22 juni 2018 stelde Paul Delva (CD&V) een vraag aan minister van Werk Didier Gosuin (DéFI).  

Lees meer

De ordonnantie sociaal ondernemerschap in het Brussels Parlement

Op donderdag 28 juni 2018 stelde Brussels minister van werk Didier Gosuin (DéFI) in de Commissie  voor Economische Zaken en Tewerkstelling het Ontwerp van ordonnantie met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van het sociale ondernemerschap voor. Tegelijkertijd behandelde men het voorstel van ordonnantie betreffende de sociale economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, reeds in juli 2015 neergelegd door Arnaud Pinxteren, Isabelle Durant (Ecolo) en Bruno De Lille (Groen).

Lees meer

Tracé Brussel Nieuws in zomerpauze

Tracé Brussel Nieuws gaat er even tussenuit.

Lees meer

UB³-bijscholingsmodule HACCP

JES vzw organiseert, op initiatief van Tracé Brussel vzw en met de steun van VDAB, een UB³-bijscholingsmodule HACCP.

Lees meer

Bijscholingsmodule rechten en plichten als werknemers

Brusselleer organiseert, op initiatief van Tracé Brussel vzw en met de steun van Actiris een bijscholingsmodule die werknemers inlicht over hun rechten en plichten. 

Lees meer

Basis ICT voor werkzoekenden

CBE Brusselleer organiseert op initiatief van Tracé Brussel vzw en met de steun van VDAB de bijscholingsmodule Basis ICT voor werkzoekenden.

Lees meer

Ongelijkheden op de arbeidsmarkt bevestigen nogmaals etnische kloof

Het succes op de de arbeidsmarkt is in België nog voor een groot deel afhankelijk van je herkomst, zo bleek uit het rapport van de derde Socio-economische Monitoring. Volgens Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum, bevestigt dit nogmaals de etnische kloof. 

Lees meer

Zwoele zomeravonden in Brussel

Deze zomer nodigen vzw Cosmos, Bel Mundo en EAT je uit om te komen genieten van de zon in Zomer op de koer in Anderlecht en Bar Eliza in Koekelberg. Maak op die manier kennis met de sociale economie in Brussel.

Lees meer

Terugkeer naar werk na langdurige arbeidsongeschiktheid

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Riziv publiceerde, samen met de Koning Boudewijnstichting, een rapport rond terugkeer naar de arbeidsvloer na langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Lees meer

Het positieve effect van migratie op de economie

Het Franse Centre National de la Recherche Scientifique voerde een macro-economisch onderzoek naar het effect van migranten op de economie. 

Lees meer