Tracé Brussel Nieuws

26/11/2021

Netwerkevent Sociale Inschakelingsondernemingen

Op donderdag 25 november 2021 werd in de voormiddag het online Netwerkevent voor de Sociale Inschakelingsondernemingen georganiseerd met medewerking en steun van GOB Bestuur Economie en Werkgelegenheid. Dit evenement kwam er op initiatief van het Adviesagentschap Sociale Economie van Tracé Brussel vzw. Oorspronkelijk zou dit evenement plaatsvinden in het Beroepenpunt en was het een gelegenheid voor de Nederlandstalige gemandateerde sociale inschakelingsondernemingen om elkaar nog eens in levende lijve te ontmoeten en nader kennis te maken met het aanbod van het Beroepenpunt. Vanwege de versterkte veiligheidsmaatregelen werd het event uiteindelijk toch online gehouden.

Lees meer

Beleidsverklaring en meerjarenplan VGC

De Beleidsverklaring 2021-2022, en het Meerjarenplan 2022-2025 van het college van de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie), werden goedgekeurd.

Lees meer

Racisme bestrijden is een zaak van iedereen

Racisme bestrijden is een zaak van iedereen, daarom voert equal.brussels van 15 tot 29 november een nieuwe sensibiliseringscampagne ter bestrijding van alle vormen van racisme onder de naam #BrusselsYouCanDoIt, en nodigt je uit hieraan deel te nemen.

Lees meer

Taalboost

Taalboost is een initiatief van Emino. Een nieuwe dienstverlening als resultaat van een innovatief project dat werd gesubsidieerd met middelen beheerd door het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), aangevuld met cofinanciering door de projectpartners. Mariasteen, Timmerwerkt, DoucheFLUX, Troev vzw, WZC Sint-Augustinus namen deel aan het pilootproject. Zij maakten kennis met de mogelijkheden van nieuwe technologie én konden concrete toepassingen uittesten. 

Lees meer

Match Making Event graduaatsopleidingen Odisee

Op donderdag 9 december 2021 organiseert co-hogeschool Odisee een interactief Match Making Event. Op dit evenement kunnen bedrijven en organisaties kennismaken met de graduaatsstudenten van Odisee die klaarstaan om al doende te leren in een onderneming. Door de verstrengde coronamaatregelen zal deze kennismaking digitaal plaatsvinden.

Lees meer

Jobday Horeca Forma Be Pro - Geannuleerd

In onze nieuwsbrief van 19.11.2021 vermeldden we dat er op 4 december een Jobday Horeca zou plaatsvinden in het Beroepenpunt. Door de huidige coronasituatie wordt deze echter geannuleerd. Alle werkzoekenden die zich hadden ingeschreven zullen door de consulenten van Actiris worden gecontacteerd om hen verder te helpen richting een gepaste job in de Horeca. Van zodra er opnieuw gelijkaardige evenementen georganiseerd worden, houden we jullie daarvan op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Vind personeel voor uw zaak! 

Lees meer

Jaarrapport sociale economie Vlaanderen

Dit rapport maakt een stand van zaken op van de sociale economie in 2020, een uitzonderlijk jaar voor de Vlaamse arbeidsmarkt door de impact van COVID-19 en de bijhorende lockdowns. Het bespreekt een aantal kerngetallen om een globaal beeld te kunnen geven van de verschillende maatregelen binnen de sociale economie, en maakt een analyse van de profielkenmerken van de doelgroepwerknemers. Er komen drie werkvormen aan bod : Collectief maatwerk (MW) − Lokale diensteneconomie (LDE) − Arbeidszorg (AZ). Voor arbeidszorg maakt men sinds 2018 een onderscheid tussen structurele arbeidszorg, experimentele arbeidszorg, en activerende arbeidszorg om zo een vollediger beeld te schetsen van de plaatsen arbeidszorg in de sociale economie. Het rapport omvat ook nog een omgevingsanalyse die toelaat een beeld te vormen van de arbeidsmarkt waarvan de sociale economie een belangrijk deel uitmaakt. Het rapport bevat geen analyse van de doorstroom van doelgroepmedewerkers en arbeidszorgmedewerkers, dat zal gebeuren in een te verwachten jaarrapport deel 2.

Lees meer

Traject naar werk vanuit arbeidsongeschiktheid

In opdracht van de VDAB werd in een nieuw rapport van het HIVA (KU Leuven), over de re-integratietrajecten georganiseerd door de VDAB, een evaluatie gemaakt van het Raamakkoord in het kader van het traject naar werk van een arbeidsongeschikt erkende persoon, dat werd afgesloten tussen VDAB, GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling), de ziekenfondsen en het RIZIV op 1 januari 2016.

Lees meer

Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief

Zoek een artikel