Tracé Brussel Nieuws

18/09/2020

Zones zonder langdurige werklozen in Brussel?

In het relanceplan van de Brusselse regering van 7 juli is er sprake van de creatie van zones zonder langdurige werklozen. Het concept komt uit Frankrijk, waar het sinds 2017 bekend staat onder de benaming Territoires zéro chômeurs de longue durée (TZCLD). De Franse overheid biedt langdurige werklozen en leefloners een arbeidscontract aan dat enerzijds rekening houdt met hun wensen en competenties, en anderzijds inspeelt op de behoeften van de inwoners van hun wijk. Op die manier probeert de Franse regering langdurige werkloosheid uit de maatschappij te bannen. De regering van het Brussels Gewest heeft de bedoeling dit met Actiris en haar partners ook in de hoofdstad op te starten.

Lees meer

Aanbod aan 120.000 tijdelijk werklozen

VDAB contacteert voor het eerst in de geschiedenis bijna 120.000 tijdelijk werklozen met een aanbod aan opleidingen, tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. Op die manier wil Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) mensen die tijdelijk werkloos zijn ook kennis laten maken met het uitgebreide aanbod van VDAB en zijn partners.

Lees meer

Drie nieuwe loopbaaninstrumenten

Om meer beweging op de Vlaamse arbeidsmarkt te krijgen, lanceren Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) en VDAB drie nieuwe loopbaaninstrumenten die burgers helpen te ontdekken wat hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn en te inspireren in een nieuwe horizon een opleiding te volgen of meteen te solliciteren voor nieuwe vacatures.

Lees meer

Projectoproep coronaproof investeringen

Om Vlaams-Brusselse organisaties te helpen een coronaproof heropstart of doorstart te maken, lanceert de Vlaamse minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V), een projectoproep voor kleine investeringen tot maximaal 30.000 euro.

Lees meer

Betaald educatief verlof 2019-2020

Het betaald educatief verlof (BEV) is een gewestelijke materie en onder welk stelsel (Vlaams, Brussels of Waals) een werknemer valt hangt uitsluitend af van het gewest waar de werknemer werkt. In het Brussels Gewest wordt de BEV-wetgeving momenteel hervormd. In Vlaanderen is het betaald educatief verlof (BEV) sinds 1 september 2019 een uitdovende maatregel. Wie werk wil combineren met een opleiding, kan daarvoor Vlaams opleidingsverlof (VOV) aanvragen.

Lees meer

Nieuw sociaal-economisch pact 2030

Op maandag 7 september 2020 lanceerde Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, een ’Plan Samen Groeien’ dat breder wil denken dan de relanceplannen om de economie op korte termijn terug te herstellen. Het is ook een uitnodiging naar alle partijen, ondernemers, medewerkers, vakbonden, middenveldorganisaties en geëngageerde burgers om samen een nieuw sociaal-economisch pact tot 2030 op te stellen.

Lees meer

Individuele ondersteuning interregionaal duaal leren

Het Prins Filipfonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, lanceert een oproep om de mobiliteit van individuele jongeren in de opleidingen duaal leren aan te moedigen. Het gaat om het faciliteren en ondersteunen van initiatieven waarbij een student die een opleiding volgt in het systeem van duaal leren in één van de drie gemeenschappen, de mogelijkheid krijgt om praktijkervaring op te doen in een andere gemeenschap. Het Fonds geeft hiervoor een financieel duwtje in de rug.

Lees meer

Brusselse Dag van de Meertaligheid

Op zaterdag 26 september 2020 vindt voor de eerste keer de Brusselse Dag van de Meertaligheid plaats. 

Lees meer

Opleiding initiatie informatica en zoeken naar werk

Van 5 oktober tot 1 december 2020 organiseert Maks vzw initiation à l'informatique et à la recherche d'emploi, een opleiding erkend door Bruxelles Formation. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Lees meer

Hello Belgium Railpass: ondersteuning voor de meest kwetsbare mensen

NMBS lanceerde op 31 augustus 2020 de Hello Belgium Railpass, een gratis 12-treinritten-railpass voor elke inwoner van België ouder dan 12 jaar. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting doet een oproep om personen in een situatie van armoede of bestaansonzekerheid, die moeilijkheden zouden kunnen ondervinden bij de aanvraag van deze gratis Railpass, te ondersteunen. 

Lees meer

Partnerdag

VDAB organiseert op vrijdag 20 november 2020 van 9u30 tot 12u30 hun (digitale) partnerdag. 

Lees meer

COVID-19 en jongeren: impact op werkgelegenheid en opleiding

Decent Jobs for Youth publiceerde, in samenwerking met onder andere European Youth Forum, International Labour Organization (ILO) en United Nations (UN), een onderzoek over de gevolgen van COVID-19 op werkgelegenheid en opleiding bij jongeren. Daaruit blijkt dat de gevolgen van de pandemie voor jonge mensen (met name vrouwen, jongeren en jongeren in lagere inkomenslanden) systematisch, groot en onevenredig zijn.

Lees meer