Tracé Brussel Nieuws

13/09/2019

Week van de Mobiliteit

De Week van de Mobiliteit vindt dit jaar plaats van 16 tot 22 september 2019 en wil mensen doen stilstaan bij hun verplaatsingsgedrag. De Week wordt al sinds 1996 georganiseerd door het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Lees meer

Decreten EVC en kwaliteitstoezicht beroepskwalificerende trajecten (4): finalisatie en uitvoering

De Vlaamse Regering heeft de decreten en uitvoeringsbesluiten rond erkenning van verworven compententies (EVC) en kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten definitief aangenomen en gepubliceerd. Meer informatie over die decreten vindt u terug in eerdere artikels.

Lees meer

Nog meer duale opleidingen om uit te kiezen

Op 1 september 2019 is duaal leren officieel van start gegaan. In oktober 2018 legde de Vlaamse regering 87 duale opleidingstrajecten vast die door scholen geprogrammeerd konden worden voor dit schooljaar. Om nog meer jongeren de kans te geven om de opleiding van hun keuze te volgen heeft de regering de lijst op 6 september vervangen en uitgebreid. Ministers Crevits en Muyters, de sociale partners en de onderwijsverstrekkers selecteerden in afstemming met de sectoren 43 standaardtrajecten, waarvan er uiteindelijk 27 werden weerhouden.

Lees meer

Verhoging opleidingsvergoeding

In de recente beleidsverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakte de nieuwe Brusselse regering bekend dat ze de voormalige opleidingsvergoeding willen vervangen door een (hoger) opleidingsinkomen. Die maatregel voor kwalificerende opleidingen wordt nu al in gang gezet door Brussels minister van werk en beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI).

Lees meer

Aan de slag met jongeren

Op dinsdag 22 en woensdag 23 oktober 2019 organiseert JES Academy een vormingstweedaagse waar ze je meenemen in hun manier van kijken naar en aan de slag gaan met jongeren in een stedelijke context. Ze doen dit op een interactieve, ervaringsgerichte manier en creëren ook plaats voor uitwisseling.

Lees meer

Trajectbegeleiding Maks Werk

Maks Werk, een onderdeel van Maks vzw, begeleidt werkzoekenden die in Brussel wonen en ingeschreven zijn bij Actiris. Wat ze uniek maakt zijn de specifieke trajecten en opleidingen voor ROMA, 50+ en laaggeletterden die ze aanbieden. Grote focus ligt eveneens op digitalisering van hun klanten. In het kader daarvan organiseren ze ook een aantal (tweetalige) opleidingen en infosessies.

Lees meer

Young Entrepreneurs Week: save the date

Van 4 tot 8 november organiseert YET (Young Entrepreneurs of Tomorrow) de Young Entrepreneurs Week. Gedurende die week worden er talrijke activiteiten georganiseerd. 

Lees meer

Vier FIX'ers praten over de toekomst

Vier FIX'ers geven hun blik op de toekomst en vertellen vol vertrouwen iets over hun verwachtingen. 

Lees meer

Nederlandstalige opleiding voor knelpuntberoepen

140 jongeren uit Brussel en de rand zijn afgelopen maandag gestart met een Nederlandstalige opleiding voor een knelpuntberoep. Het gaat om opleidingen van JES, VDAB en CVO Brussel Campus COOVI.

Lees meer

Jaarverslag 2018 Actiris – Activiteitenverslag Actiris/Bruxelles Formation

In het jaarverslag 2018 van Actiris wordt een balans opgemaakt van de resultaten die Actiris het afgelopen jaar heeft weten te boeken. Hieruit hebben ze niet alleen kunnen afleiden op welke vlakken ze successen hebben geboekt, maar vooral ook op welke vlakken nog verbetering mogelijk is.

Lees meer

Jaarverslag CAD De Werklijn vzw 2018

Het jaarverslag 2018 van CAD De Werklijn vzw staat online. Het hoofddoel van de organisatie is de professionele integratie van Brusselse werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Lees meer