Tracé Brussel Nieuws

27/11/2020

Partnerdag

Op vrijdag 20 november 2020 vond de jaarlijkse partnerdag van VDAB online plaats. 

Lees meer

Meer begeleiding en opleiding in de sociale economie

Op voorstel van Brussels Minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI), zou er 13 miljoen euro extra worden uitgereikt voor de begeleiding en opleiding van meer dan 1620 werknemers in een tewerkstellingstraject in de sociale economie.

Lees meer

Rebound.brussels

Rebound.brussels is een nieuwe maatregel, op initiatief van Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI), die betrekking heeft op de begeleiding op maat van nieuwe werkzoekenden die het slachtoffer werden van een faillissement. Concreet zal elke ontslagen werknemer begeleiding op maat van zijn of haar competenties genieten. 

Lees meer

Brusselse begroting voor opleiding en werk

Door de wereldwijde coronacrisis en bijhorende gevolgen voor de arbeidsmarkt maakt het Brussels Gewest een periode van turbulentie door, ernstiger dan bij de financiële crisis van 2008. Daarom voorziet Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) voor volgend jaar 87 miljoen meer dan in 2020 voor zijn bevoegdheden Werkgelegenheid en Opleiding.

Lees meer

COACH2START

Brusselaars tussen 18 en 30 jaar oud met hoogstens een diploma middelbaar onderwijs kunnen deelnemen aan het COACH2START-programma van ART2WORK. Het biedt hen een voltijds programma van zes weken vol coaching en competentieversterkende workshops. De volgende COACH2START vindt plaats van 25 januari tot en met 5 maart 2021. Inschrijven is mogelijk via de online infosessie op dinsdag 8 december om 14u. Vragen? Stuur een mail naar maya.galle@art2work.be of bel naar 0486 31 51 10.

Lees meer

AAZW/ARAE bij Vokans vzw

Vokans vzw is, in samenwerking met Actiris, gestart met het Atelier Actief Zoeken naar Werk-project (AAZW). 

Lees meer

Together for a diploma

EVA bxl lanceert, met steun van ESF Vlaanderen, haar nieuw project ‘Together for a diploma’. Het project wil ertoe bijdragen dat meer (jong)volwassenen alsnog een diploma behalen dat overeenstemt met hun talenten en hun professionele aspiraties.

Lees meer

Partnerschap Levenslang Leren gaat van start

Op 23 november kwam het nieuwe partnerschap Levenslang Leren voor het eerst digitaal samen. Het partnerschap werd opgericht op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Met de oprichting van het partnerschap toont de Vlaamse regering haar ambities om levenslang leren te stimuleren en maakt ze duidelijk dat leren niet stopt na de schoolloopbaan.

Lees meer

Impact coronacrisis op studentenwerk

De coronacrisis heeft ook een impact op de regels van het studentenwerk. Sinds 1 oktober zijn er een aantal wijzigingen. Het Infopunt Jobstudent Brussel zet een aantal wijzigingen op een rij.

Lees meer

Wereldaidsdag

Op dinsdag 1 december is het Wereldaidsdag, een dag waarop er wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor hiv en aids. 65% van de mensen met hiv heeft ooit discriminatie meegemaakt, dit het vaakst in hun naaste omgeving. Eerder onderzoek van Unia toonde aan dat er ook gediscrimineerd wordt op de werkvloer.

Lees meer

Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen

Op woensdag 25 november 2020 vond de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen plaats. Zo hebben veel vrouwen op het werk, op het openbaar vervoer, in parken, in de openbare ruimte of op sociale netwerken te maken met seksuele intimidatie.

Lees meer

BeTalky

De Brusselse regering lanceert, op initiatief van Brussels minister voor de Promotie van de Meertaligheid Sven Gatz, de projectoproep BeTalky. Met deze oproep wil hij een aantal projecten honoreren die ontmoeting en dialoog stimuleren tussen de Brusselaars, om zo de sociale cohesie te versterken.

Lees meer

Cijfers arbeidsmarkt en thuiswerk

Statbel brengt in haar maandrapport de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt in kaart en voor het eerst cijfers over thuiswerk.

Lees meer

Advies over beheer sanitaire noodsituatie

Brupartners (voorheen de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) heeft op vrijdag 20 november 2020 een initiatiefadvies aangenomen over het beheer van de sanitaire noodsituatie ingevolge de tweede golf van de COVID-19-pandemie. De Brusselse sociale gesprekspartners formuleren hierin een reeks aanbevelingen.

Lees meer

Brupartners positief over Brussels besluit doelgroepwerknemers

Brupartners formuleert een gunstig advies inzake het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gelijkstelling van welbepaalde werknemers met doelgroepwerknemers.

Lees meer

EU-plan voor integratie en inclusie 2021-2027

De Europese Commissie presenteerde op 24 november het actieplan voor integratie en inclusie voor de periode 2021-2027. Het actieplan stimuleert inclusie voor iedereen. Het erkent de belangrijke bijdrage van migranten aan de EU en pakt de belemmeringen aan die kunnen verhinderen dat mensen met een migratieachtergrond, zowel nieuwkomers als burgers, deel gaan uitmaken van de Europese samenleving. Het actieplan is gebaseerd op het 'wederzijds'-principe dat zowel de persoon zelf als de gastgemeenschap een inspanning moet leveren voor inclusieve integratie.

Lees meer

Jaarverslag 2019 Huis van het Nederlands Brussel

Het jaarverslag 2019 van het Huis van het Nederlands Brussel staat online. 

Lees meer