Tracé Brussel Nieuws

25/06/2021

Samenwerkingsakkoord Brussel Vlaanderen goedgekeurd

Zowel de Brusselse als de Vlaamse regering hebben het Samenwerkingsakkoord Brussel Vlaanderen 'over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden' in derde lezing definitief goedgekeurd. Dit nieuwe Samenwerkingsakkoord vervangt een ouder akkoord dat aan herziening toe was.

Lees meer

Kenmerken duaal leren in het volwassenenonderwijs

Op 18 juni 2021 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat bepaalde aspecten regelt van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs. Het voorontwerp past het decreet aan over het volwassenenonderwijs. 

Lees meer

Reorganisatie werkgelegenheidsvoorzieningen

In de Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling van het parlement van het Brussels hoofdstedelijk gewest stelde parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) een mondelinge vraag aan Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) met betrekking tot de vereenvoudiging van het aantal instellingen en initiatieven om werkzoekenden aan een job te helpen. 'Het kan bijna niet anders dan dat de Brusselse werkzoekenden en werkgevers af en toe door de bomen het bos niet meer zien', aldus het parlementslid.

Lees meer

Samenwerking Actiris en VDAB

In de Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling van het parlement van het Brussels hoofdstedelijk gewest stelde parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) een vraag aan Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) over de samenwerking tussen Actiris en VDAB.

Lees meer

Digitale toegankelijkheid

Brupartners heeft een initiatiefadvies geformuleerd in verband met het Plan voor Digitale toegankelijkheid. Dat is een plan van de Brusselse regering met 66 acties voor de periode 2021-2024 met als doel de digitale kloof in het Brusselse te reduceren.

Lees meer

Dienstverlening zomervakantie

Tracé Brussel Nieuws gaat er even tussenuit! Dit is de laatste nieuwsbrief vóór de zomer, maar in september zijn we er weer. Ook voor onze andere diensten geldt een zomerregeling.

Lees meer

Opleidingen voor kandidaten met basisniveau Nederlands

CVO Brussel organiseert een aantal opleidingen voor kandidaten met een basisniveau Nederlands.

Lees meer

Vooropleiding social profit voor anderstaligen

VDAB organiseert een vooropleiding social profit voor anderstaligen, met een voorziene opstart in augustus/september 2021. Deze opleiding is geschikt voor personen die graag in de zorgsector willen werken en hun Nederlands willen verbeteren. 

Lees meer

Opleiding Runner

Onder het motto fast, casual en professioneel lanceert JES Brussels een nieuwe horeca-opleiding, de verkorte opleiding Runner. Op maandag 28 juni 2021 om 9u30 wordt er een infosessie voor partners georganiseerd. Inschrijven kan via deze link.

Lees meer

Women@Work

In september 2020 lanceerde Emino, samen met Citizenne Vormingsplus, het project Women@Work. Het project wil via co-creatie een innovatieve matchmaking realiseren tussen de doelgroep van de Brusselse vrouwen met een migratieachtergrond en een grote afstand tot de arbeidsmarkt enerzijds, en Brusselse werkgevers anderzijds.

Lees meer

Bezoek aan Solucious

Via JES Brussels kunnen werkzoekenden zich inschrijven om een bezoek te brengen aan Solucious, een van de marktleiders uit de logistieksector. 

Lees meer

Schoolverlatersrapport 2021

Het schoolverlatersrapport volgt de jongeren die de school verlieten in 2019 en gaat na hoeveel van hen als werkzoekend zijn ingeschreven bij VDAB op 30 juni 2020. De studie beantwoordt de belangrijke vraag naar de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden. Door een koppeling te maken met verschillende data worden alle schoolverlaters opgevolgd, dus ook degenen die zich niet bij VDAB inschrijven. Hierdoor wordt een zeer nauwkeurig totaalbeeld van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt verkregen.

Lees meer

Nog sterker inzetten op duaal leren

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV) vragen in een gezamenlijke oproep, gericht aan Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts, aandacht voor de bijzondere omstandigheden waarin een grote groep jonge mensen deze maand de secundaire school achter zich laat. Ze roepen werkgevers en onderwijsverstrekkers op om deze jongeren alle kansen en ondersteuning te geven die zij nodig zouden hebben. Beide adviesraden hernieuwen ook hun engagement voor een aantrekkelijk en sterk duaal leren en werkplekleren.

Lees meer

Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief

Zoek een artikel