Tracé Brussel Nieuws

18/05/2018

Buitengewoon Duaal Leren

Op 4 mei heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet betreffende duaal leren in het BuSO OV3 en OV4 goedgekeurd. 

Lees meer

Doelgroepenkorting

In het Vlaams Parlement stelde Emmily Talpe (Open VLD) een schriftelijke vraag aan Philippe Muyters (N-VA), minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport over de doelgroepenkorting voor werkzoekenden. 

Lees meer

Wijzigingen alternerend leren

Op 4 mei heeft de Vlaamse regering beslist om via een ontwerpbesluit het BVR van 8/07/2016 m.b.t. tot regeling bepaalde aspecten alternerende opleiding te wijzigen. 

Lees meer

KB voor positieve acties op de arbeidsmarkt in de maak

Federaal minister van werk Kris Peeters (CD&V) werkt aan een Koninklijk Besluit dat rechtszekerheid biedt voor positieve acties van werkgevers tegenover kansengroepen. 

Lees meer

Competence Lab Days

Wie tussen de 18 en 30 jaar is en werk zoekt, kan zich tijdens drie halve dagen laten coachen door vrijwilligers van G4S, Maks vzw, Groep Intro, Jes vzw, InBrussel en Nestlé. 

Lees meer

Bijscholingsmodule Papieren, budget en financiën

Werkzoekenden of werknemers in werkervaring (dsp, art. 60) kunnen zich nog inschrijven voor de bijscholingsmodule Papieren, budget en financiën.

Lees meer

Brico Team

Vzw Eva lanceert met bricoteam.brussels een nieuwe website. Bricoteam van EVA vzw is erkend als Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van Werkgelegenheid (PIOW).

Lees meer

De bereikbaarheid van de activiteitenpolen in Brussel

Kevin Lebrun wijdt in Brussels Studies een artikel aan verplaatsingstijden met het openbaar vervoer in Brussel, vanuit het perspectief van de bereikbaarheid van activiteitenpolen. 

Lees meer

Zoek een artikel