Tracé Brussel Nieuws

11/01/2019

Brusselse schepenen van tewerkstelling (volledige lijst)

Hieronder vindt u de definitieve lijst met schepenen van tewerkstelling in de Brusselse gemeenten.

Lees meer

Een nieuw tijdperk voor de sociale economie in Brussel

Op 1 februari 2019 treden de 'Ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen' en het 'Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen' in werking.  

Lees meer

Opleidingsplan 2020 stand van zaken

Brussels minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin (DéFI) heeft een stand van zaken over het Brusselse Opleidingsplan 2020 gepubliceerd. Het doel van dat plan is het tewerkstellingspercentage van de Brusselaars te doen stijgen, door hun competenties en hun certificeringsniveau te verbeteren.

Lees meer

Precaire jobs in Brussel

In de commissie voor economische zaken en tewerkstelling van het Brussels parlement stelde Magali Plovie (Ecolo) een vraag aan minister Didier Gosuin (DéFI) over werkende armen. Ze stelde dat de werkloosheid in Brussel wel vermindert, maar de kwaliteit van de jobs er niet op vooruitgaat en het hebben van een job geen garantie is om uit de armoede te blijven.

Lees meer

Tewerkstelling van dak- en thuislozen in Brussel

In de commissie voor economische zaken en tewerkstelling van het Brussels parlement stelde David Weytsman (MR) een vraag aan minister Didier Gosuin (DéFI) over de tewerkstelling van thuislozen in Brussel. Er is uiteraard een sterke correlatie tussen thuisloosheid en werkloosheid, maar er zijn wel degelijk thuislozen die aan het werk zijn.

Lees meer

Women Code Festival

Van 8 tot 14 oktober 2018 organiseerde het platform womenintech.brussels de tweede editie van het Women Code Festival in Brussel. Brussels minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin (DéFI) stelde vast dat het evenement een succes was en er daarom een derde editie gepland wordt eind 2019.

Lees meer

Interregionale mobiliteit Brussel-Vlaanderen: stand van zaken

Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open VLD) stelde een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) over interregionale mobiliteit. Zo verkrijgen we een update van de cijfers die mevrouw Talpe eerder al eens opvraagde.

Lees meer

Projecten voor de begeleiding van NEET-jongeren

In april vorig jaar lanceerde Actiris een eerste oproep voor projecten voor de begeleiding van NEET-jongeren. Het Brussels gewest wacht de resultaten van die eerste projectoproep af vooraleer te denken aan een eventuele tweede editie.

Lees meer

NIEUW: op eigen tempo een diploma secundair onderwijs behalen

Via LIFT BRUSSEL wil de VGC een Brusselse werking ontwikkelen die zich richt tot jongeren en jongvolwassenen die op eigen tempo een diploma secundair onderwijs willen behalen, voor zover het hun in het gewone schoolse circuit niet gelukt is.

Lees meer

Uitnodiging UB³-bijscholingsmodule Plakwerk

Casablanco organiseert, op initiatief van Tracé Brussel vzw en met de steun van VDAB, een UB³-bijscholingsmodule Plakwerk.

Lees meer

Nieuw logo

Het nieuwe jaar werd voor INTEC BRUSSEL goed ingezet met de lancering van een nieuw logo. Meer info over de organisatie vind je op de website.

Lees meer

Duaal Leren: kansen en gevaren

Vandaag organiseert het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) i.s.m. de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven de studiedag Duaal Leren: kansen en gevaren. Op deze studiedag worden de resultaten van een breder onderzoek rond duaal leren, dat ook wordt gepubliceerd in boekvorm, voorgesteld. Onderzoeker Dieter Verhaest lichtte reeds een aantal conclusies toe bij Knack.

Lees meer

Mentoring naar werk voor hooggeschoolde anderstalige nieuwkomers

Onderzoekers van HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven) onderzochten in dit rapport de inzet van mentoring naar werk als instrument om de weg naar duurzaam werk op niveau te faciliteren voor hooggeschoolde anderstalige nieuwkomers.

Lees meer