Tracé Brussel Nieuws

02/04/2021

1200 nieuwe jobs in de sociale economie

Om de nakende werkloosheidscrisis volgend op de coronacrisis tegen te gaan maakt het Brussels gewest 30 miljoen euro vrij om zo 1.200 jobs te creëren in meer dan 100 ondernemingen in de sociale economie.

Lees meer

Staatshervorming en arbeidsmarktbeleid

De Werkgroep Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement, die ideeën voor een nieuwe staatshervorming voorbereidt, is deze week opnieuw samengekomen om zich te buigen over het arbeidsmarktbeleid. Deze keer kwamen de werkgevers van Unizo (Danny Van Assche en Johan Bortier), VOKA (Hans Maertens en Sonja Teughels) en VBO (Pieter Timmermans en Monica De Jonghe) aan bod.

Lees meer

Kwetsbare leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kreeg op donderdag 25 maart heel wat vragen in de Commissie onderwijs over de inkanteling van het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) in duaal leren. Meer bepaald zijn er grote zorgen op het terrein dat kwetsbare leerlingen uit de boot dreigen te vallen met het verdwijnen van dbso.

Lees meer

Brusselse schoolverlatersdag 2021

Tracé Brussel vzw organiseert, in samenwerking met VDAB, Actiris, VGC en ESF, de online editie van de Brusselse Schoolverlatersdag op woensdag 19 mei 2021 (9u30-11u). De Schoolverlatersdag biedt laatstejaars uit het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel de kans om hun opties te verkennen na het afstuderen.

Lees meer

Nederlands voor anderstaligen in de verkoop

Op maandag 17 mei 2021 start VDAB met de opleiding Nederlands voor anderstaligen in de verkoop. Deze opleiding is een voorlopleiding voor wie wil doorstromen naar de opleiding verkoop Mode of algemeen winkelbediende. 

Lees meer

ESF-projecten leren en werken en duaal leren

In het schooljaar 2021-2022 kunnen organisaties, die projecten opzetten om leerlingen uit de onderwijsvormen leren en werken of duaal leren te ondersteunen in de overgang van het onderwijs naar arbeidsmarkt, opnieuw aanspraak maken op ESF-financiering (Europees Sociaal Fonds) via drie projectoproepen: aanloopfase focus werkervaring, aanloopfase focus vorming en intensieve begeleiding alternerend leren (IBAL). De projectoproepen werden gelanceerd vanuit het Vlaams departement Onderwijs en Vorming.

Lees meer

Coronacrisis stimuleert vraag naar personeel in vier sectoren

De COVID-19-pandemie heeft voor veel problemen gezorgd en heeft de arbeidsmarkt zwaar geraakt. Terwijl sommige sectoren ernstig hebben geleden als gevolg van de COVID-19-pandemie, hebben andere het juist goed gedaan. Er zijn vier sectoren waar er meer vraag is naar personeel, kondigt Eures (Europees jobnetwerk) aan.

Lees meer

Advies actieplan Edusprong

Op 22 maart publiceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een initiatiefadvies op de Visienota “Edusprong”: Van Achterstand naar Voorsprong - Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs. De visienota werd op 12 februari 2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd in uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Lees meer

Jaarverslag 2020 VGC

Het jaarverslag 2020 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) staat online.

Lees meer

Jaarverslag 2020 Maks vzw

Het jaarverslag 2020 van Maks vzw staat online. 

Lees meer

Uitzendwerk wacht op heropleving

In februari 2021 ging het uitzendwerk er met 8,23% op achteruit in België ten opzichte van februari 2020, maar als we vergelijken op maandbasis, dan zien we eigenlijk een status quo. Dat is het belangrijkste resultaat van een recente analyse van Federgon, de sectorfederatie van de uitzendsector (interimwerk). Een heropleving van de sector laat nog op zich wachten door de talrijke sluitingen van bedrijven in arbeidsintensieve sectoren zoals hotels, restaurants, events, amusementsparken, luchthavens.

Lees meer

Demografische vooruitzichten België en Brussel

Op lange termijn blijft de Belgische bevolking aangroeien (12,8 miljoen inwoners in 2070 tegenover 11,5 miljoen in 2020), maar in een langzamer tempo dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. Dat stelt een recente analyse van het federaal Planbureau in samenwerking met nationaal dataverzamelaar Statbel. De gemiddelde jaarlijkse toename over de periode 2020-2070 bedraagt 25.000 bijkomende inwoners (de helft van de gemiddelde jaarlijkse groei over de periode 1992-2020). 

Lees meer

Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief

Zoek een artikel