Tracé Brussel Nieuws

09/11/2018

47ste Vrouwendag Brussel

Op 11 november 2018 vindt in  Brussel en de rest van België de nationale Vrouwendag plaats. 

Lees meer

De berekening van de jongerenwerkloosheid

Tijdens de commissie Economische Zaken en Tewerkstelling van het Brussels parlement stelde Paul Delva (CD&V) een vraag aan de bevoegde minister Didier Gosuin (DéFI), over de berekeningswijze van de jongerenwerkloosheidsgraad.

Lees meer

PIOW/IO subsidies, Brusselse opleidingscentra en de veranderende arbeidsmarkt

In de commissie Economische Zaken en Tewerkstelling van het Brussels parlement kreeg minister Didier Gosuin (DéFI) verschillende vragen voorgelegd, onder andere van Beo Diallo (PS), Hannelore Goeman (sp.a) en Stefan Cornelis (Open VLD). Zij vroegen informatie over respectievelijk de late uitbetaling van PIOW/IO subsidies, de opleidingscentra in Schaarbeek en Anderlecht en de noden van de veranderende arbeidsmarkt.

Lees meer

Voortrekker kringloopeconomie

In maart 2016 lanceerde het Brussels Gewest het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie. Twee jaar later werd de helft van alle maatregelen reeds gerealiseerd. 

Lees meer

Vlaamse beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2018-2019

In de Commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid van het Vlaams Parlement (08/11/18) stelde Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) zijn beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie voor het laatste jaar van de huidige regeerperiode voor.

Lees meer

Vlaamse beleidsbrief Onderwijs 2018-2019

Op 8 november stelde Hilde Crevits de beleidsbrief Onderwijs 2018-2019 voor in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Daaruit lichten we de ontwikkelingen rond duaal leren en de Erkenning Van Competenties (EVC) voor u toe.

Lees meer

Vlaamse beleidsbrief Sociale Economie 2018-2019

In de Commissie Economie, Werk en Sociale Economie van het Vlaams Parlement stond gisteren, 8 november, de beleidsbrief sociale economie voor Sociale Economie van Minister Homans (N-VA) geagendeerd.

Lees meer

Uitvoeringsbesluit decreet Vlaams doelgroepenbeleid

De Vlaamse ministerraad heeft vrijdag 2 november op voorstel van minister Philippe Muyters (N-VA) definitief het uitvoeringsbesluit bij het decreet over het Vlaamse doelgroepenbeleid goedgekeurd.

Lees meer

Digitale dienstverlening VDAB

Naar aanleiding van het nieuwe en meer digitale dienstverleningsmodel van de VDAB stelden verscheidene leden van het Vlaams Parlement tijdens de plenaire sessie van 24 oktober een vraag aan minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De vraagstellers waren Axel Ronse (N-VA), Imade Annouri (Groen), Daniëlle Vanwesenbeeck (Open VLD), Yasmine Kherbache (sp.a) en Sonja Claes (CD&V).

Lees meer

Ramen en Deuren Plaatsen

Groep INTRO vzw organiseert, op initiatief van Tracé Brussel vzw en met steun van VDAB, de UB³-bijscholingsmodule Initiatie Ramen en Deuren Plaatsen. 

Lees meer

Klantvriendelijkheid en Communicatie

Jes vzw organiseert, op initiatief van Tracé Brussel vzw en met de steun van VDAB een UB³-bijscholingsmodule Klantvriendelijkheid en Communicatie. 

Lees meer

Eerstesteenlegging campus Rouppe

Afgelopen dinsdag werd de eerste steen gelegd op de nieuwe site van campus Rouppe, waarvan de benedenverdieping zal worden ingenomen door Tracé Brussel vzw voor de uitbouw van de Leerwinkel. 

Lees meer

European Vocational Skills Week

Van 5 tot 9 november vond de European Vocational Skills Week plaats. Overal in Europa werden er events georganiseerd die beroepscompetenties en aanverwante aspecten in de spotlights plaatsten. In het Brussels hoofdstedelijk gewest werd door Bruxelles Formation een ochtendconferentie georganiseerd rond mentorschap.

Lees meer

Bel'O ontvangt Good Food Label

Na Bel Mundo ontvangt nu ook broodjeszaak Bel'O van Atelier Groot Eiland het Good Food label. 

Lees meer

Duaal leren in hoger onderwijs: HEAT-case

Op maandag 5 november 2018 presenteerden SYNTRA Vlaanderen, IC Institute en inno.com, met de steun van Agoria Vlaanderen, de HEAT-case (Hands-on Enterprise Architect Training), een duale masteropleiding voor high potentials van verschillende leeftijden.

Lees meer

Vlamingen over tewerkstelling van personen met arbeidshandicap

Uit een bevraging bij 792 Vlamingen door de dienst Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB) blijkt dat 8 op 10 respondenten respect en waardering heeft voor bedrijven en organisaties die actief inzetten op tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking. Toch hebben bedrijven nog een lange weg af te leggen.

Lees meer

Verslag sectoraal overleg 2017

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg publiceerde onlangs het tweede verslag over het sectoraal sociaal overleg 2017. 

Lees meer