Tracé Brussel Nieuws

24/06/2022

Zomerregeling 2022

Tracé Brussel Nieuws gaat er even tussenuit! Dit is de laatste nieuwsbrief vóór de zomer, maar in september zijn we er weer. Ook voor onze andere diensten geldt een zomerregeling.

Lees meer

Versterking van de tweetaligheid van Brusselse werkzoekenden

Brussels parlementslid Jan Busselen (PVDA) stelde in de plenaire zitting van het Brussels parlement een vraag aan minister Bernard Clerfayt (DéFI) over de versterking van de tweetaligheid van Brusselse werkzoekenden.

Lees meer

Tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond

De enorme krapte op de arbeidsmarkt is niet alleen een bedreiging voor onze economie maar ook voor veel mensen die aan het werk zijn en onder de groeiende werkdruk dreigen uit te vallen. Het Vlaams Parlement wil er alles aan doen om mensen die vandaag kunnen werken, maar niet aan het werk zijn, aan de slag te krijgen. Tijdens de plenaire vergadering van 16 juni vroeg Tom Ongena (Open Vld) aan Vlaams minister van Economie, Werk en Sociale Economie, Jo Brouns (CD&V) welke aanpak hij voorziet rond de tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond.

Lees meer

Gevraagd: Brusselse arbeidskrachten op Vlaamse arbeidsmarkt

Om de vele vacatures in Vlaanderen ingevuld te krijgen, moet er ook buiten de gewestgrenzen gezocht worden naar arbeidskrachten. Brussel kent een jonge bevolking met een hoog aantal werkzoekenden, terwijl Vlaams-Brabant door de vergrijzing een hoge vervangingsgraad kent en een historisch lage werkzoekendengraad, stelt VDAB in een persbericht.

Lees meer

Infosessie: verder studeren in Brussel

Leerwinkel Brussel organiseert, in samenwerking met het Beroepenpunt, op vrijdag 1 juli 2022 opnieuw een infosessie over verder studeren in Brussel.

Lees meer

Infodagen en intakes bij CVO Brussel

CVO Brussel organiseert in augustus en september enkele infodagen en intakes.

Lees meer

Publicatie subsidieoproep LAB

De publicatie van de subsidieoproep Laagdrempelig aanbod voor Brusselaars (LAB), die voorzien was op 23 juni, is uitgesteld. Je kan de pagina Subsidieoproep: Laagdrempelig aanbod voor Brusselaars 2.0 op Extranet in het oog houden voor nieuws over de oproep en de oproep zelf. Indien je graag per e-mail op de hoogte wil blijven kan je via dit formulier je gegevens bezorgen.

Lees meer

Projectoproep: Scholen Switch duaal

Het Prins Filipfonds (beheerd door de Koning Boudewijnstichting) lanceert de projectoproep Scholen Switch duaal. Via deze oproep wil het Fonds leerlingen en hun trajectbegeleiders de kans bieden en aanmoedigen om in klas- of groepsverband kennis te maken met opleidingen of bedrijven aan de andere kant van de taalgrens om op deze manier ervaringen uit te wisselen. 

Lees meer

Nieuw kennisplatform

Het Departement Werk en Sociale Economie lanceert een nieuw kennisplatform. 

Lees meer

Asielzoekers in Brusselse bouwsector

De Brusselse bouwsector zoekt dringend nieuwe werkkrachten. De banen liggen er voor het oprapen: de sector werft elk jaar meer dan 1.000 nieuwe werkkrachten aan en met het Renolution-plan voor renovatie en isolatie van de gebouwen in Brussel de volgende jaren, komen er nog eens 8.000 banen bij. Daarom ondertekenden de bouwsector, staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi (CD&V), en Fedasil, de opvangdienst voor asielzoekers, een samenwerkingsakkoord om alvast asielzoekers tijdelijk in te schakelen in de sector.

Lees meer

Gezamenlijke arbeidsmarktanalyse

Actiris en VDAB hebben hun jaarlijkse gezamenlijke arbeidsmarktanalyse Brussel en Vlaams-Brabant gepubliceerd. Dergelijke analyses worden voorzien ter uitvoering van artikel 3 van het vorig jaar goedgekeurde samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden. 

Lees meer

Jaarverslag 2021 Coördinatie Digitale Inclusie (CIBG)

Het jaarverslag van de Coördinatie Digitale Inclusie binnen het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest) is beschikbaar. In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de talrijke projecten van de Coördinatie Digitale Inclusie en van de belangrijkste vorderingen: projectoproepen, opleiding voor multimedia-animatoren, financieringskadaster van de OCR’s, studie over het profiel van de bezoekers van OCR’s, studie over de aantrekkelijkheid van OCR’s, brede communicatiecampagne, uitrusting met hardware van de erkende OCR's, bewustmaking van de besturen voor de digitale kloof, …

Lees meer

Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief

Zoek een artikel