Tracé Brussel Nieuws

17/05/2019

Verkiezingen 2019: vergelijking partijstandpunten in 5 stellingen

In deze verkiezingsspecial maken we een vergelijking tussen de verschillende Nederlandstalige partijen rond een aantal belangrijke thema’s binnen het domein werk. We baseren ons hiervoor op een bevraging door professor Stijn Baert (UGent), de kieswijzer van BRUZZ en de partijprogramma’s. Deze stellingen werden geformuleerd door professor Baert, ze gaan over: koppeling tussen lonen en anciënniteit, praktijktesten, degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen, Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) en het sociaal overleg.

Lees meer

Verkiezingen 2019: werkloosheid in Brussel en 'wildcards' per partij

In deze verkiezingsspecial maken we een vergelijking tussen de verschillende Nederlandstalige partijen rond een aantal belangrijke thema’s binnen het domein werk. We baseren ons hiervoor op een bevraging door professor Stijn Baert (UGent), de kieswijzer van Bruzz en de partijprogramma’s. BRUZZ vroeg aan de partijen hoe men de werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil aanpakken. Daarnaast vroegen ze aan waarop de partijen zouden inzetten binnen de beleidsdomeinen werk, handel en economie, indien ze hiervoor een wildcard kregen.

Lees meer

Beschermstatuut voor MMPP, mét degressiviteit van de uitkering

Federaal minister van werk Kris Peeters stelde vorige week een nieuw statuut voor, specifiek voor werklozen met een ernstige medische, fysieke, mentale, psychiatrische of psychische beperking (MMPP). In het verleden dreigden die mensen tussen twee stoelen te vallen en uitgesloten te worden van zowel ziekte-uitkeringen als werkloosheidsuitkeringen.

Lees meer

Werktafels Zorgjobs in transformatie

Tracé Brussel vzw en Huis voor Gezondheid vzw organiseren in juni twee werktafels over thema’s die naar boven zijn gekomen op het event Zorgjobs in transformatie - Professionele uitdagingen voor de zorgsector in Brussel op donderdag 22 november 2018)-.

Lees meer

Sociale impact bond om arbeidsongeschikten aan het werk te krijgen

VDAB lanceerde onlangs een oproep voor een sociale impact bond om langdurig zieken aan het werk te helpen. De arbeidsbemiddelingsdienst is meer concreet op zoek naar unieke partnerschappen en innovatieve projecten, met als doel om 1000 arbeidsongeschikten aan het werk te krijgen.

Lees meer

Opleiding Cultuursensitieve Zorgambassadeur

Op 9 september 2019 start de vooropleiding Cultuursensitieve Zorgambassadeur, voor werkzoekenden die reeds zorg dragen voor senioren en die hiervan hun beroep willen maken. EVA bxl organiseert deze opleiding in samenwerking met enkele partners.

Lees meer

Open wervendag

De Confederatie Bouw organiseert op zondag 19 mei 2019 de dertiende editie van de Open wervendag. U kan die dag meer dan 135 werven bezoeken, waarvan 9 in Brussel.

Lees meer

Winnaars Ideaal Duaal 2019

De winnaars van Ideaal Duaal 2019, een wedstrijd georganiseerd door SYNTRA Vlaanderen, zijn bekend. 

Lees meer

Oproep Urban Innovative Actions

Urban Innovative Actions (UIA) lanceert een vijfde oproep, die in september 2019 gelanceerd wordt.

Lees meer

20 jaar FIX

Onlangs vierde FIX dubbel feest: de vzw vierde niet alleen haar 20-jarig bestaan, maar verhuisde op 7 mei ook naar een nieuwe locatie. 

Lees meer

Reportage AMIF-project @level2work

Kanaal Z maakte onlangs een mooie reportage over het AMIF-project @level2work. Het project wordt door het ESF gefinancierd, met als doel om hoogopgeleide anderstaligen op een betere manier te begeleiden naar werk op niveau. 

Lees meer

Immigratie: Uitdaging voor het werkgelegenheidsbeleid in Brussel?

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest organiseerde een debat over de uitdagingen die immigratie biedt voor het werkgelegenheidsbeleid in Brussel. Peter Michiels, Algemeen Directeur van de Gewestelijke Overheidsdienst (GOB) Economie en Werkgelegenheid, en Patrick Charlier, directeur van Unia, gaven presentaties over dit onderwerp.

Lees meer

Nieuwe tool voor alle Brusselse werkloosheidscijfers

View.brussels, de gemeenschappelijke studiedienst van Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussel, lanceert ViewStat. Dit is een nieuwe online tool die toelaat om op een snelle en eenvoudige wijze de voornaamste statistieken over de werkloosheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de door Actiris ontvangen werkaanbiedingen te raadplegen.

Lees meer

Jaarverslag VDAB

De VDAB publiceerde onlangs zijn jaarverslag 2018.

Lees meer

Jaarverslag SERV

In de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) leveren de sociale partners (Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties) jaarlijks studie- en advieswerk over tal van sociaal-economische thema’s zoals de begroting, werkgelegenheid, vorming en opleiding.

Lees meer

Onderzoek bij Vlaamse werkzoekenden naar vraag en aanbod van activering

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) publiceerde recentelijk een VIONA-onderzoek naar vraag en aanbod van activering. De studie trachtte de vraag te beantwoorden wat het Vlaamse arbeidsmarktbeleid aanbiedt aan wie.

Lees meer