Vooraan

Zorgverhaal van het jaar

Eva vzw meldt met plezier dat het ESF project 'Innovatief wijkzorgmodel op maat van kwetsbare buurt' de award 'Zorgverhaal van het jaar' ontving uit de handen van Minister Vandeurzen (CD&V), een initiatief van het Rode Kruis in samenwerking met 'Dag van de Zorg'. 

Het project charmeerde de jury door de inspanningen die geleverd worden om door de inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg een brug te slaan naar senioren met een migratieachtegrond. Deze award zet de Brusselse zorgsector in het zonnetje: mensen met zorgervaring  worden gewaardeerd en krijgen professionele kansen om als  brugfiguren in Brusselse buurten er mee voor te  zorgen dat het basisrecht op zorg voor senioren met migratieachtergrond geconcretiseerd wordt. Deze ervaringsdeskundigen volgen een leerwerktraject tot cultuur-sensitieve zorgambassadeur.

Het project is een verhaal van partners, waarbij het partnerschap (EVA – VUB Belgian Ageing Studies – Kenniscentrum WWZ) samenwerkt met Brusselse Nederlandstalige thuiszorgdiensten met name Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Thuiszorg Brabant en lokaal dienstencentrum Aksent, waar de cultuur-sensitieve zorgambassadeurs als vrijwilliger of met een werkervaringscontract aan de slag zijn. In het leerwerktraject tot cultuur-sensitieve zorgambassadeur volgen zij 1 dag per week een opleiding, verzorgd door Groep Intro.

Meer informatie over Eva vzw kan je op hun website vinden