Beleidsnieuws

Women Code Festival

Van 8 tot 14 oktober 2018 organiseerde het platform womenintech.brussels de tweede editie van het Women Code Festival in Brussel. Brussels minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin (DéFI) stelde vast dat het evenement een succes was en er daarom een derde editie gepland wordt eind 2019.

Het festival beoogt vrouwen te stimuleren om ICT te ontdekken en de genderstereotypen over de beroepen in de informatica- en technologiesector te bestrijden. Tijdens het festival werden 25 initiatieven georganiseerd in de hele stad, 1.800 mensen namen deel (bijna dubbel zoveel als vorig jaar). De activiteiten bestonden onder meer uit:

  • uitverkochte opleidingen programmeren bij de verschillende partners;
  • debatten over de inclusie van vrouwen in de sector;
  • een pitch-avond met enkel vrouwelijke ondernemers uit het domein van de artificiële intelligentie;
  • een uiteenzetting over de uitdagingen van artificiële intelligentie door een academica van de VUB;
  • inleidende workshops voor kinderen in scholen.

Meer informatie kunt u hier terugvinden (vanaf blz. 39).