Nieuws uit de sector

Uitzendwerk herleeft

In april groeide de Belgische uitzendsector met 2,47% ten opzichte van maart, en met zo maar even 62,74% ten opzichte van april vorig jaar. Toch zitten we nog niet aan het pre-coronaniveau, er gaapt namelijk een kloof van 9,31% ten opzichte van april 2019. Dat meldt Federgon, de sectorfederatie van de uitzendsector.

Het valt op dat de groei sterker is bij de blue collar-werknemers dan bij de white collar-werknemers (arbeiders versus bedienden). De heropleving doet zich voor in de drie gewesten, maar is duidelijk sterker in Wallonië dan in Brussel en Vlaanderen. Het business-klimaat is ook verbeterd. Zakelijke diensten, en dan vooral ICT, doen het heel goed, alsook de maakindustrie en de bouwsector. Handel doet het dan weer vrij slecht, behalve in voeding.

Rond de jaren 2000 heeft de Brusselse wetgever beslist om alle HR-dienstverleners ertoe te verplichten 'deel te nemen aan de arbeidsmarkt', als ze hun beroep wilden kunnen blijven uitoefenen. Deze wet heeft in juni 2019 geresulteerd in de ondertekening van een akkoord tussen de Brusselse sociale partners en de regionale regering, meldt Federgon in een tweede persbericht.

Ook al heeft de coronacrisis het begin van de inwerkingtreding afgeremd, Federgon is tevreden dat het 'sectorcomité', de spil van dit project, sinds eind 2020 samenkomt en dat het raamakkoord voor uitzendarbeidal succesvol is. Als eerste concreet voorbeeld van dit succes zal Travi (het Vormingsfonds voor de uitzendkrachten) bij het Beroepenpunt regelmatig infosessies kunnen geven aan de Brusselse werkzoekenden over wat uitzendwerk inhoudt. Er zullen ook sessies worden voorzien voor de werkadviseurs van Actiris en van Bruxelles Formation. 'We willen werkzoekenden en werkadviseurs zo goed mogelijk informeren over de troeven van uitzendwerk maar ook over de grenzen en beperkingen, zodat er met kennis van zaken de beste keuze kan gemaakt worden', stelt Federgon.

De volledige persberichten van Federgon kan u hier, en hier vinden.