Nieuws uit de sector

Studentenwerk en corona

Jong ACV uitte onlangs hun bezorgdheid over het studentenwerk: enerzijds over het aantal vakantiejobs in de zomer en anderzijds over de aanzienlijke stijging van het aantal klachten. Randstad merkte in de zomermaanden wel een licht herstel van het studentenwerk op.

Deze zomer waren er 20-25% minder vakantiejobs beschikbaar. Daarnaast waren er ook meer klachten, onder andere over contracten die de eerste werkdag geannuleerd worden, studenten die verplicht worden om zich te laten testen op COVID-19 en zelf geacht worden de rekening betalen, studenten die achterstallig loon dreigen mis te lopen door een faillissement, ... De infolijn voor studentenarbeid ISA ontving klachten van ongeveer 2000 studenten. Omdat een studentenjob voor veel jongeren een noodzakelijk inkomen is om in hun levensonderhoud te voorzien, pleit Jong ACV dat het statuut van jobstudenten herbekeken wordt. Zo stellen ze voor om op studentenarbeid evenveel sociale lasten te heffen als op gewoon werk. Dat zou de studenten toelaten om sociale rechten op te bouwen. Niet enkel pensioenrechten, maar ook het recht op werkloosheidsuitkering en op vakantiegeld.

Volgens Randstad was er in de zomermaanden een licht herstel wat betreft het studentenwerk. Bij het begin van de lockdown daalde het studentenarbeid met 66%, tijdens de eerste maand van de zomervakantie noteerde Randstad een daling met 24% (zowel in uren als in koppen). In augustus was er een daling van 17%. In tegenstelling tot de maand juli, waar er sprake was van een systematische verbetering gedurende maand, bleef het cijfer tijdens de maand augustus wel stabiel. Mogelijks hebben de strengere maatregelen een verdere daling voorkomen. Het is dus hoogst onzeker dat de positieve trend in de komende maanden nog verder wordt doorgetrokken. 

Zoek een artikel