Publicaties en analyse

Sterke toename werkgelegenheidsgraad

In België is 70,5% van de 20-64-jarigen aan het werk in het tweede kwartaal van 2021. Dat publiceert Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). De IAB-werkloosheidsgraad daalt van 6,7% naar 6,2%. De werkloosheid neemt sterker af bij mannen dan bij vrouwen. Zo komt de werkloosheidsgraad van mannen voor het eerst sinds begin 2017 onder die van vrouwen te liggen.

Bij de tijdelijk werklozen zijn er ook positieve evoluties, zowel bij wie volledig tijdelijk werkloos is, als bij wie gedeeltelijk tijdelijk werkloos is. De aantallen nemen af, ongeacht de duur.

43,5% van de werkenden werkt in het tweede kwartaal van 2021 soms, gewoonlijk of altijd van thuis uit. Dat percentage verschilt weinig van dat van het eerste kwartaal van 2021.

De werkgelegenheidsgraad evolueert gunstig in de drie regio’s: van 60,4% naar 61,6% in Brussel, van 74% naar 75% in Vlaanderen en in Wallonië van 62,9% naar 65,4%. Daarnaast daalt de werkloosheidsgraad in alle leeftijdsgroepen maar het sterkst bij de 50-plussers. De werkloosheidsgraad neemt af in de drie regio’s en bedraagt 11,8% in Brussel, 4,0% in Vlaanderen en 8,5% in Wallonië.

Lees hier de volledige publicatie van Statbel