Vooraan

Samenwerkingsakkoord Vlaanderen - Brussel goedgekeurd

Het Vlaams Parlement heeft op woensdag 6 oktober het Samenwerkingsakkoord van 24 juni 2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden goedgekeurd in plenaire zitting. Eerder was het al goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement, alsook in de commissie Tewerkstelling in het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eens het akkoord ook is goedgekeurd in de plenaire zitting van het Brussels Parlement treedt het in voege.

Het Samenwerkingsakkoord beoogt een vlottere werking van de arbeidsmarkt met als doel een grotere mobiliteit van werkzoekenden te realiseren tussen de gewesten. Hiertoe willen beide regeringen zich engageren om in te zetten op de competentieontwikkeling, inclusief de taalkennis, (niet-)technische vaardigheden en de erkenning van eerder verworven competenties, van de werkzoekenden en werknemers. Beide regeringen streven ook naar een betere afstemming op elkaar van het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het Samenwerkingsakkoord straalt ambitie uit en is een plus voor onder meer de Brusselse werkzoekenden. De weg ligt nu ook open voor een nieuwe meerjarige samenwerkingsovereenkomst tussen Actiris en de VDAB vanaf 2022, waarin meer concrete en becijferde doelstellingen zullen staan.

U kan hier meer details vinden. Bekijk de opname.