Pers

Samenwerkingsakkoord Unia en werkgevers

Voor het eerst zetten alle werkgeversorganisaties (BECI, Boerenbond, UCM, UNISOC, UNIZO, UWE, VBO en VOKA) en het interfederaal gelijkekansencentrum Unia hun handtekening onder een samenwerkingsakkoord: Samen-Werken. In het akkoord beloven ze gezamenlijk te investeren in diversiteit op de werkvloer, kennisdeling en het uitwisselen van goede voorbeelden, bijvoorbeeld rond de anti-discriminatiewetgeving.

Unia merkt op dat er een verschil is tussen niemand uitsluiten in het human resources-beleid en gaan voor een echt inclusieve werkvloer. Dat laatste is niet altijd eenvoudig. Bij de werkgeversorganisaties geeft men toe dat een aantal groepen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt blijven staan. Het gaat dan vooral om mensen met een migratieachtergrond, jongeren, ouderen en mensen met een handicap.

De werkgeversorganisaties maken zich sterk dat het initiatief van de werkgevers zelf komt die daarmee een krachtig signaal geven. Meer diversiteit is nodig omdat de maatschappij meer divers is, maar ook vanuit sociaal-economisch standpunt: we hebben iedereen nodig. Werkgevers in ons land zijn massaal op zoek naar personeel, terwijl de activiteitsgraad met 74,4 procent onder het Europese gemiddelde blijft.

De organisaties engageren zich om samen te werken rond 4 assen:

  • Vorming, begeleiding en training
  • Juridische praktijkuitwisseling
  • Beleidsmatige samenwerking
  • Communicatie

In de praktijk zal Unia training en vorming geven en werkgevers bijstaan met raad en advies. Maar het is ook de bedoeling dat de werkgeversorganisaties een paar keer per jaar samenkomen om ervaringen uit te wisselen. 

Meer informatie over het samenwerkingsakkoord vind je hier.