Beleidsnieuws

Samenwerking tussen Brusselse werkgevers en overheid

Om de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt na de corona-crisis op te volgen en de werkgevers beter te kunnen ondersteunen, lanceert Actiris in samenwerking met VDAB Brussel en Bruxelles Formation een enquête bij 1.000 werkgevers. Het startschot werd op 30 september gegegeven, samen met een tiental werkgeversfederaties én de Brusselse minister voor Werk, Bernard Clerfayt (DéFI).

Doel is de uitdagingen waar Brusselse werkgevers voor staan, in kaart te brengen: hoe ze omgaan met rekrutering, opleiding en tewerkstellingssteun enerzijds, met diversiteit en inclusie op de werkvloer anderzijds. Na het afronden van de enquête in november 2022, komen er nieuwe ontmoetingen met werkgevers om op bepaalde aanbevelingen samen verder te werken.

Caroline Mancel, directeur-generaal ad interim van Actiris: ‘Dit overlegproces is de start van onze Oplossingengarantie voor werkgevers. De timing kan niet beter, want corona heeft duidelijk de contouren van een nieuwe arbeidsmarkt geschetst. Brusselse werkgevers kampen met nieuwe uitdagingen. Onze rol als overheidsdiensten is om hen optimaal te begeleiden, want zij creëren de jobs van morgen. We moeten dus absoluut hun noden kennen en onze diensten erop toespitsen. Waar dat nog niet zo is, moeten we samen nieuwe oplossingen bouwen.’

‘Als Actiris de werkgevers oplossingen garandeert, zal de arbeidsbemiddelingsdienst nog beter in staat zijn om een oplossing te bieden aan de werkzoekenden. De doelstelling blijft immers dezelfde: meer Brusselaars aan het werk krijgen.’, stelt minister Clerfayt.

 Lees het volledige persbericht van Actiris. Alle Brusselse werkgevers worden ook uitgenodigd om mee te doen aan de bevraging.