Beleidsnieuws

RadarDuaal: afstemming (duale) opleidingen en leerwerkplekken

RadarDuaal is een nieuwe innovatieve tool van Syntra Vlaanderen, die tot doel heeft de afstemming tussen duale opleidingen en leerwerkplekken te verbeteren. De tool werd met de steun van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten van de Vlaamse Overheid ontwikkeld door FrontForce. VDAB en Informatie Vlaanderen leverden de belangrijkste data. 

De tool brengt vraag en aanbod van leerwerkplekken in kaart door leerlingenaantallen en geografische gegevens van scholen en ondernemingen (visueel) samen te brengen. Gebruikers kunnen vooraf inschatten of er voor een nieuwe opleiding voldoende leerwerplekken zijn. Zo kan de programmatie van opleidingen afgestemd worden op het aanbod aan werkplekken. Omgekeerd kunnen werkplekken o.b.v. het opleidingsaanbod inschatten of er leerlingen zijn die een eventuele leerwerkplek zullen kunnen invullen.

Tegelijkertijd is RadarDuaal een innovatieve prospectietool. Op basis van algoritmen, beantwoordt de tool de complexe vraag welke ondernemingen in aanmerking kunnen komen voor een werkplek duaal leren.

De tool richt zich naar sectoren binnen duaal leren en is voorlopig nog beperkt toegankelijk voor sectorconsulenten van een beperkt aantal sectoren, accountmanagers en werplekbegeleiders van Syntra Vlaanderen. Op termijn zal ze ook naar andere sectoren worden uitgerold.

Meer informatie lees je hier.