Beleidsnieuws

Proefprojecten duaal lesgeven in het secundair onderwijs

Van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2022 zullen er in het secundair onderwijs verschillende proefprojecten duaal lesgeven lopen. De Vlaamse regering gaf daartoe op 29 mei haar principiële goedkeuring. Duaal lesgeven is een concept waarbij werknemers uit het bedrijfsleven een tijdelijke lesopdracht opnemen in het secundair onderwijs. Die tijdelijkheid is belangrijk en onderscheidt het duaal lesgeven van de reguliere- en zogenaamde zij-instroom in het onderwijs. De duale lesgever blijft in de eerste plaats een werknemer van een bedrijf, maar sluit met een school en zijn/haar werkgever een overeenkomst omtrent de invulling van de lesopdracht en de voorwaarden.

De Vlaamse regering gelooft in de vele voordelen van duaal lesgeven. Het kan een deel van de oplossing zijn voor het groeiende lerarentekort en draagt het bij aan de versterking van levenslang leren en de attractiviteit van STEM-opleidingen. Samengevat vormt duaal lesgeven een brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De proefprojecten zullen zich gedurende 2 schooljaren kunnen ontwikkelen binnen een regelluw kader en worden geëvalueerd met het oog op het al dan niet ontwikkelen van de nodige beleidskaders voor een organieke implementatie.

Het voorontwerp van besluit vindt u via deze link.