Pers

Opleidingscentrum voor politie en hulpdiensten

Met Brusafe, de gewestelijke school voor veiligheids- en preventieberoepen, wil het Brussels Gewest meer Brusselaars aantrekken om als hulpverlener, politieagent, brandweerlid, GAS-ambtenaar of gemeenschapswacht te werken. 

De school opende de deuren in augustus 2020, maar de inhuldiging werd vanwege de coronacrisis uitgesteld. Jaarlijks zijn er in Brussel gemiddeld 350 vacatures bij de veiligheids- en hulpdiensten, waarvan 200 bij de politie. En die heeft momenteel nog veel te weinig Brusselaars in dienst. '70 procent van de agenten in de Brusselse zones zijn vandaag Vlamingen of Walen', zegt Rudi Garay, adjunct-directeur van de gewestelijke politieschool. Mensen die een carrière bij de hulp- of veiligheidsdiensten overwegen kunnen daar sinds vorig jaar gratis terecht voor informatiesessies, oriëntatiegesprekken, simulatie van selectieproeven en vooropleidingen. In 2020 deden al 984 mensen dat en volgden 1.600 anderen een informatiesessie. Ook de website van de politieschool moet geïnteresseerden de nodige informatie bieden.

Meer leest u in het Bruzz-artikel via deze link.