Nieuws uit de sector

Nieuwe ESF-projectoproepen

Het Departement Onderwijs en Vorming lanceert 3 nieuwe projectoproepen van het Europees Sociaal Fonds: het betreft projecten waar leren en werken gecombineerd worden. Zowel scholen als organisaties komen in aanmerking.

Scholen kunnen een project alternerende beroepsopleiding indienen (ABO-project) als opstap naar de arbeidsmarkt voor jongeren uit het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.

Derdenorganisaties (vzw's, gemeentebesturen, OCMW's, maatwerkbedrijven, bedrijven in de lokale diensteneconomie) kunnen twee soorten projecten aanvragen: een project voor intensieve begeleiding alternerend leren voor een vlotte integratie van een jongere in de werkplekcomponent in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en een brugproject voor de begeleiding van jongeren die arbeidsbereid zijn maar die de arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden nog verder moeten ontwikkelen.

Denkt jouw organisatie in aanmerking te komen? Vergeet dan niet voor 11 mei 2017 je projectaanvraag in te dienen. Meer informatie kan je hier vinden