Beleidsnieuws

Nieuwe beschermingsuitkering

Sinds 1 oktober 2020 staat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) in voor een nieuwe uitkering: de beschermingsuitkering (koninklijk besluit van 6 mei 2019, dat in het BS werd gepubliceerd op 20 mei 2019). Die uitkering is bestemd voor rechthebbenden op inschakelingsuitkeringen bij wie het recht afloopt, en erkend worden als niet toeleidbaar vóór de einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, en een specifiek of aangepast traject hebben gevolgd.

Het is de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem of ADG) die een werkzoekende kan erkennen indien deze kampt met een combinatie van psychologische, medische en sociale factoren die zijn of haar gezondheid en/of sociale of professionele integratie ernstig aantasten, en waardoor deze niet in het normale economische circuit, of in het kader van al dan niet bezoldigd aangepast of omkaderd werk, kan werken.

De RVA kent de beschermingsuitkering toe zolang de werkloze is gedekt door deze erkenning en hij of zij positief deelneemt aan het specifieke begeleidingsproces dat die dienst aanbiedt.

Alle voorwaarden, duur van de bescherming en infobladen vindt u op de website van de RVA.