Nieuws uit de sector

NIEUW: op eigen tempo een diploma secundair onderwijs behalen

Via LIFT BRUSSEL wil de VGC een Brusselse werking ontwikkelen die zich richt tot jongeren en jongvolwassenen die op eigen tempo een diploma secundair onderwijs willen behalen, voor zover het hun in het gewone schoolse circuit niet gelukt is.

LIFT vertrekt vanuit volgende visie: jongeren en jongvolwassenen begeleiden en ondersteunen in functie van een belangrijke kwalificatie (diploma Secundair Onderwijs). Er wordt vertrokken vanuit een waarderende, motiverende aanpak om deze jongeren te helpen in hun zelfontwikkeling en ontplooiing . Hierbij wordt er op maat van het individu gewerkt.

Meer informatie vindt u op de website.