Vooraan

Minder middelen voor Actiris

BRUXEO, de Brusselse confederatie van social-profit ondernemingen, bericht dat de begroting van Actiris voor 2020 met 38 miljoen euro verlaagd zal worden. Dat kadert in de ontwerpbegroting 2020 van de Brusselse regering, die in evenwicht is met 5,3 miljard euro door besparingen voor een bedrag van 180 miljoen euro op het hele gewestbudget.

BRUXEO heeft de Regering een brief gestuurd om de bezorgdheid van de social-profit sector over deze informatie te benadrukken en haar te herinneren aan het belang van de werkgelegenheidssteun in het Brussels Gewest. BRUXEO vreest dat de besparingen zich op volgende punten zou richten:

  • publieke GECO’s;
  • de GECO’s-hervorming van de non-profit  (structurele hervorming);
  • geen inachtneming van de index en de anciënniteit van de non-profit GECO’s;
  • de ex-DSP- en ex-SINE-banen;
  • de art. 60 en Activa -banen.

In BRUZZ reageerde Pauline Lorbat, woordvoerster van Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (Défi), dat het budget van Actiris inderdaad verlaagd wordt. Ze wilde evenwel niet de hoogte van het te besparen bedrag bevestigen. Wel probeerde Lorbat de vrees van BRUXEO weg te nemen door aan te geven dat de besparingen geen impact zullen hebben op de uitbetaling van gesubsidieerde contractuelen en zelfs geen impact zullen hebben op de werking van Actiris. Dat zou kunnen door enkele technische aanpassingen van het budget, onder andere met betrekking tot onderbenut geld.