Pers

Matchmaking Event duaal leren

Op maandag 11 maart 2019 vond in het kader van duaal leren het eerste Matchmaking Event tussen hogescholen en ondernemingen plaats.

Het netwerkevent, georganiseerd door SYNTRA Vlaanderen en GAN Belgium, had als doel om de de onderwijs- en arbeidswereld naar elkaar toe leiden en duaal leren ook in het hoger onderwijs in een stroomversnelling te brengen. Het event kwam er naar aanleiding van de kick-off van de klankbordgroep 'Duaal Leren voor Grote Ondernemingen', waar duidelijk werd dat er een groot draagvlak is bij grote ondernemingen om duale leertrajecten op te zetten in samenwerking met onderwijsinstellingen. 

De avond startte met een uiteenzetting van twee ervaren pioniers in duaal leren, ENGIE Fabricom en ArcelorMittal, die aantoonden hoe zij binnen hun organisaties met duale leertrajecten van start gingen om zo andere ondernemingen te inspireren. Vervolgens gingen de aanwezige ondernemingen het gesprek aan op de matchmaking market en stelde het hoger onderwijs zijn opleidingen voor aan ondernemingen.

Meer info leest u hier

Zoek een artikel