Publicaties en analyse

Leren? Een leven lang?

De studiedienst van de Vlaamse regering publiceerde cijfers over de houding van de Vlamingen ten aanzien van levenslang leren. In Vlaanderen volgt 7 % van de 25-64 jarigen een bijkomende opleiding, wat internationaal aan de lage kant ligt. Toch staat de Vlaming positief tegenover levenslang leren. 3 op de 4 Vlaamse inwoners vindt immers dat men zonder permanente opleiding gedoemd is om op langere termijn niet meer mee te kunnen in de snel veranderende maatschappij. 

Zowel man­nen als vrouwen en zowel werkenden als niet-wer­kenden zitten hierover op dezelfde golflengte in 2016. Naarmate de leeftijd of het studieniveau stijgt, neemt de overtuiging toe dat bijkomende opleiding of vorming nodig is om bij te blijven.  Meer informatie kan je hier terugvinden.

De gegevens over de deelname aan permanente vorming bij de bevolking (25-64 jaar) in het Vlaamse Gewest zijn gebaseerd op de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) van de FOD Eco­nomie – Algemene Directie Statistiek. Meer informatie over EAK kan je hier vinden.