Publicaties en analyse

Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt

In 2019 bedroeg de Vlaamse werkloosheidsgraad 3,3%, een historisch laagtepunt en een signaal van een uiterst krappe arbeidsmarkt. Om tegemoet te komen aan de arbeidsvraag kijkt de Vlaamse regering naar interregionale mobiliteit en het arbeidspotentieel verscholen bij niet-beroepsactieven. Het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie (WSE) publiceert daarom een rapport over de arbeidsmarktpositie van verschillende Vlaamse kwetsbare groepen. 

De focus ligt op de zoekende of beschikbare niet-beroepsactieven, de inzetbare niet-beroepsactieven en de huisvrouwen of -mannen omwille van andere redenen dan te dure (kinder)opvang. In deze groepen vinden we bovengemiddeld veel personen geboren buiten de Europese Unie, vrouwen, kortgeschoolden, en personen met een arbeidshandicap terug.

Om dit potentieel effectief op de arbeidsmarkt te benutten, moet uiteraard ook de arbeidsvraag voldoende aantrekken. Dit zal de komende tijd gezien de huidige economische context geen sinecure zijn. Wanneer we de mogelijke werkzaamheidsgroei opsplitsen naar een aantal socio-demografische kenmerken merken we op dat er vooral bij de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt veel progressiemarge is. Deze groepen hebben een lagere werkzaamheidgraad dan gemiddeld, maar doordat ze oververtegenwoordigd zijn in de potentiële arbeidsreserve is er nog veel groei mogelijk.

Alle informatie over de werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad, uitstroom naar werk en opleidingsdeelname van de kwetsbare doelgroepen lees je in het trendrapport.

Zoek een artikel