Beleidsnieuws

Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners (beleidsdomein WSE)

Wil uw organisatie diensten leveren aan werkzoekenden, werkenden, organisaties of ondernemingen? Wil u hiervoor financiering, een subsidie of andere ondersteuning via VDAB, SYNTRA Vlaanderen of het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) aanvragen?

Dan moet uw dienst sinds 2 september 2019 voldoen aan kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau. Dit kadert in de uitrol van het Decreet van 29 maart 2019 betreffende ‘Het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie’ en het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering ervan. Er worden op organisatieniveau 6 minimale kwaliteitsvoorwaarden onder 3 categorieën - dienstverlening aan klanten, personeelsbeheer en financieel beheer- én een inschrijving in het centraal registratiesysteem via het WSE-loket verwacht om één of meerdere van de 28 maatregelen te kunnen verlengen of aanvragen.

Om de omschakeling naar het kwaliteits- en registratiemodel te vergemakkelijken, voorziet WSE verschillende overgangsmaatregelen:

  • Heeft uw organisatie geen kwaliteitsbewijs van de markt of valt u niet onder een kwaliteitssysteem van een andere overheid? Dan kan u inschrijven op de ‘standaard Werk en Sociale Economie’ - geldig tot 1 september 2021 - om tegen die datum het kwaliteitslabel te verwerven.
  • Bent u voor een maatregel al actief als dienstverlener én ontvangt u hiervoor al een subsidie, of een financiering of een andere ondersteuning vanuit het beleidsdomein Werk en Sociale Economie of heeft u hiervoor reeds een recht daartoe, dan heeft u 24 maanden de tijd om aan de kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau te voldoen én u te registreren.
  • Wilt u een nieuwe (andere) maatregel aanvragen, dan moet u onmiddellijk voldoen én registreren.

Tijdens een infosessie op 3 juli in Brussel onderlijnden Jan Boeykens, Afdelingshoofd, en Bouke De Vis, Adjunct van de directeur, van de Diensten van de Secretaris Generaal  van het Departement Werk en Sociale Economie de tijd niet te onderschatten die nodig is om een kwaliteitslabel uit de markt te verkrijgen. Sommige kunnen tot 2 jaar in beslag nemen.

Alle informatie vindt u op de website.