Publicaties en analyse

Jaarverslag 2021 Agentschap Integratie & Inburgering

Het jaarverslag 2021 van het Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering zet het Strategisch Plan 2021-2025 in de kijker, in het kader van de vernieuwde wetgeving en met ruime aandacht voor Brussel.

Belangrijk zijn de verhoogde economische en maatschappelijke zelfredzaamheid, doorgedreven verwerving van de Nederlandse taal en kennis van de Vlaamse waarden, normen en samenleving. 

Het hertekend inburgeringstraject wordt leven ingeblazen en gecoördineerd via het programma ‘Inburgering 2022’ en de nieuw opgerichte cel digitalisering.  Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, de stedelijke agentschappen Atlas en IN-Gent en het Huis van het Nederlands Brussel.

De 7 strategische doelstellingen in het plan werden vertaald in een aantal operationele doelstellingen en mijlpalen waarvan enkele al belangrijke vooruitgang hebben geboekt.
De 7 beleids- en beheers-doelstellingen zijn de volgende: (1) Een slagkrachtig inburgeringsbeleid dat nieuwkomers kansen biedt en zorgt dat ze zo snel mogelijk een bijdrage leveren aan de samenleving en de welvaart; (2) Een gedeelde samenleving waaraan iedere burger kan bijdragen en waar er meer mét en minder naast elkaar geleefd wordt; (3) Inzetten op Nederlands en bouwen aan een sterk taalbeleid; (4) Correcte en met data onderbouwde beeldvorming van de diversiteit in de samenleving; (5) Binnen- en buitenlandse goede praktijken samenbrengen en een expertisecentrum uitbouwen; (6) Brussel vindt het optimale evenwicht tussen inschakeling in het Vlaams integratiebeleid en haar specifieke lokale context; en (7) Van het Agentschap integratie en inburgering naar een performant samenlevingsagentschap.

De Nederlandstalige positie in Brussel, de ‘majority-minority city’ zal kracht ontlenen aan de specifieke maatregelen. Daartoe behoren de structurele verankering van het aanbod voor 17-19-jarige nieuwkomers in Brussel, de impactanalyse van de verplichte inburgering met stappenplan, het werken met ambassadeurs, de doelgroepbepaling van inburgering, ondersteuning met een netwerk van eerstelijnsdiensten, het wervingsplan voor Nederlandstalige inburgering in Brussel, de organisatie van ateliers, acties naar de Brusselse minderjarige nieuwkomers, het buddy project CoNnect Brussel, specifieke samenwerkingsverbanden, en nog heel wat meer.

Het volledige jaarverslag met het Strategisch plan 2021-2025, inclusief alle thema’s en initiatieven, details over de wetgeving, projecten en planning, staat ter beschikking op Publicaties Vlaanderen.

Zoek een artikel