Publicaties en analyse

Jaarverslag 2020 FIX

Het jaarverslag 2020 van FIX staat online.

FIX was in 2020 met 10 ploegen actief in ruim 70 scholen en 20 jeugdorganisaties. Sinds oktober 2019 heeft FIX een nieuwe ploeg die specifiek gericht is op het uitvoeren van snelle klussen. Afgelopen jaar werkte deze ploeg meer dan 150 kortdurende dringende interventies af in bijna 50 verschillende scholen. Door de impact van Covid-19 was 2020, net als voor zó veel organisaties en bedrijven, een jaar dat FIX danig op de proef stelde. Ze werden uitgedaagd om zichzelf flexibel op te stellen door snel te reageren op veranderende omstandigheden. Tegelijk kwamen er nieuwe kansen naar boven en kon FIX haar meerwaarde bewijzen door scholen te ondersteunen bij de aanpassing van hun infrastructuur aan de eisen van de meest recente richtlijnen.

FIX realiseerde in 2020 een doorstroom van 53,33%. Hoewel men in dit verslag rapporteerde over de doorstroom na 6 maanden volgt de jobcoach van FIX de arbeiders nog een jaar na het beëindigen van hun traject op. Deze extra maanden hebben een heel positief effect op hun kansen om een duurzame werkplek te vinden na FIX. In 2019 rapporteerden ze na 6 maanden een doorstroom van amper 33,33%. Ze noteren dat dit cijfer na 1 jaar meer dan verdubbelde tot 72%.

Het volledig jaarverslag leest u hier.