Publicaties en analyse

Jaarverslag 2018-2019 Vlor

Het jaarverslag 2018-2019 van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) staat online. 

In dit jaarverslag geeft de Vlor een korte beschrijving van de rode draden van het Vlor-werk gedurende de hele legislatuur en keek in het afgelopen werkjaar ook naar zijn eigen rol en functioneren in het onderwijsbeleid van morgen. Daarnaast blikt de organisatie ook terug op 199 uitgebrachte adviezen en kijkt vol verwachting naar de komende jaren om er hun rol op te nemen in het onderwijsbeleid als daadkrachtige en constructieve onderwijsraad.

Zo leverde de Vlor in twee adviezen een toekomstgerichte visie af over de centrale rol van het volwassenenonderwijs in een beleid gericht op het stimuleren van levenslang en levensbreed leren en het realiseren van een NT2- beleid gericht op het realiseren van sociale participatie van alle leden van de Vlaamse samenleving.

Daarnaast formuleerde de Vlor op eigen initiatief een advies met concrete voorstellen voor het wegwerken van de drempels voor duaal leren. Ook gaf de Vlor advies over het uitvoeringsbesluit over duaal leren in buso OV 3 en 4, en sprak zich positief uit over een aantal maatregelen en herhaalde bezorgdheden uit het advies bij het voorontwerp van decreet. Voor het eerst bracht de organisatie ook advies uit over programmaties duaal leren in het gewoon en buitengewoon onderwijs.

U kunt het volledig jaarverslag hier lezen.