Vooraan

Interregionale arbeidsmobiliteit en Samenwerkingsakkoord

Actiris en VDAB evalueren jaarlijks samen de gemeenschappelijke activiteiten in verband met de interregionale mobiliteit, zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2011 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden.

Wat betreft artikel 2, §3 van het samenwerkingsakkoord, bedraagt de vastgestelde doelstelling voor vacatures de overdracht van 1.500 jobaanbiedingen van VDAB aan Actiris. Om dat te behalen, stelden beide instellingen een actieplan op. In 2019 heeft VDAB 4.046 jobaanbiedingen overgemaakt aan Actiris, Actiris heeft vervolgens 29.009 Brusselse werkzoekenden ingezet. Het aantal werkaanbiedingen dat Actiris van VDAB en Forem ontvangt in het kader van de interregionale mobiliteit, is de laatste jaren in stijgende lijn. Door de coronacrisis hebben de openbare tewerkstellingsdiensten in 2020 echter minder werkaanbiedingen ontvangen. Hierdoor is ook het aantal werkaanbiedingen dat Actiris via VDAB en Forem heeft ontvangen gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Om de impact van al deze acties te evalueren, heeft View.brussels, op basis van tewerkstellingsacties in de dossiers van de werkzoekenden, het aantal ingeschreven werkzoekenden geraamd dat een job zou hebben gevonden in Vlaanderen. Men schat dat ongeveer 8.840 Brusselse werkzoekenden in 2019 een job hebben gevonden in Vlaanderen.

In 2015 dook de inkomende pendel voor het eerst in 30 jaar onder de grens van 50%. Dit betekent dat minder dan de helft van de jobs in het Brussels Gewest door pendelaars uit een ander gewest worden ingenomen. De inkomende pendel bleef min of meer stabiel en ligt in 2019 net onder de 50%. Het percentage Brusselaars dat in een ander gewest werkt is sinds decennia in stijgende lijn. De afgelopen 5 jaar steeg dit van 15,8% in 2015 naar 17,6% in 2019.

In juli 2020 keurde de Brusselse Regering een ontwerp van nieuw samenwerkingsakkoord goed. Het is de bedoeling om het dossier te voltooien en het tijdens het eerste trimester van 2021 voor het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te brengen.

Het volledig antwoord van Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) op de schriftelijke vraag van Bianca Debaets (CD&V) over de interregionale arbeidsmobiliteit en de samenwerking tussen Actiris en VDAB in het Brussels Parlement leest u hier

Zoek een artikel