Nieuws uit de sector

Inclusie binnen, buiten en mét VDAB

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB, schreef eerder deze week een opiniestuk over inclusie in hun organisatie.

In het opiniestuk leest men dat VDAB als arbeidsmarktregisseur streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt: dit wil zeggen een arbeidsmarkt die talent en potentieel voorop stelt, die geen - bewuste of onbewuste - drempels bevat, en waar er absoluut geen plaats is voor discriminatie.

VDAB werkt dagelijks aan het nastreven van een inclusieve organisatie en arbeidsmarkt en versterken de inclusiereflex bij alle medewerkers en in alle processen in de organisatie om te streven naar 100% inclusieve dienstverlening. Ze doen dit op een actieve en constructieve manier met structurele acties die helpen om onbewuste bias op te sporen, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Daarnaast zet men actief in op ethical AI door bias in data weg te werken en omgekeerd gebruiken ze slimme algoritmes om bias te detecteren in hun interacties. Ze organiseren ook trainingen over het herkennen en actief aanpakken van onbewuste vooroordelen.

Tenslotte neemt VDAB partners en werkgevers mee in dit verhaal. Ze informeren en sensibiliseren hen over de meerwaarde van inclusie voor de eigen business én voor de samenleving, en doen dit onder andere via de #zeroexclusion-beweging.

Lees hier meer.