Publicaties en analyse

Eindrapport @level2work

Het HIVA publiceerde recent het eindrapport van het AMIF-project @level2work. Het doel van dit project was om hoogopgeleide anderstalige nieuwkomerste begeleiden naar een job op hun studieniveau. 

Het rapport stelt: Hooggeschoolde anderstalige nieuwkomers (HOA) doen het slecht op de Vlaamse arbeidsmarkt: slechts 45% van deze  doelgroep een job te  hebben 5 jaar na aankomst in België en die is vaak onder hun niveau. Om deze ‘brain waste’ tegen te gaan, werden binnen het AMIF project @level2work diverse acties ontwikkeld om hoogopgeleide nieuwkomers uit derde landen meer kansen te geven op een job die gelijkloopt met hun opleidingsniveau. In totaal werden een 50 tal acties ontwikkeld en 1246 HOA bereikt. 

Tracé Brussel vzw werkte mee aan het Brusselse luik van dit project. De consulenten stonden mee in voor de begeleiding naar werk. 

Een belangrijke conclusie is dat men er niet van uit mag gaan dat hooggeschoolde anderstaligen zelf hun weg vinden op de Vlaamse arbeidsmarkt, maar dat ze net een specifieke aanpak nodig hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een centraal aanspreekpunt. Andere belangrijke elementen van de specifieke aanpak zijn: een goede screening, een NT2 aanbod op maat en begeleiding via jobhunting en mentoring. 

De onderzoekers wijzen eropdat het belangrijk is om good practices te verankeren om duurzaam goede resultaten te bereiken. 

Het volledige rapport leest u hier