Opinie en advies

Een leven lang student

De sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de hogescholen en de universiteiten vragen in dit advies aan de Vlaamse overheid aantrekkelijkere formules aan te bieden voor wie werken en studeren wil combineren. Doel is te komen tot een beleid dat zich richt op zoveel mogelijk werknemers, werkzoekenden, ondernemers, bedrijven en organisaties een leercultuur bij te brengen zodat Vlaanderen klaar staat voor de uitdagingen van de toekomst.

Vlaanderen behoort niet bij de Europese top wat levenslang leren betreft en de digitalisering, vergrijzing en individualisering vragen nieuwe en andere competenties. Daarbij zal het aantal hooggekwalificeerde jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt toenemen ten koste van het aantal midden gekwalificeerde jobs. Daarnaast is het opleidingsaanbod voor levenslang leren in het hoger onderwijs ontzettend uitgebreid waardoor het moeilijk is om je weg te vinden in het aanbod. Ook de inhoud van de opleiding voor de werkstudent kan beter kwaliteits- en zinvol genoeg zijn en inspelen op innovatieve en maatschappelijke trends op de arbeidsmarkt. Tenslotte vraagt studeren combineren met werken ook een financiële en tijdsinvestering.

Daarom vraagt de SERV de Vlaamse overheid onder andere werk te maken van het gepersonaliseerd digitaal loopbaanplatform zoals opgenomen in het VESOC-akkoord Alle hens aan dek. Om het opleidingsaanbod beter af te stemmen moeten hogescholen en universiteiten ook samenwerken met elkaar en met private opleidingsverstrekkers. De sectoren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen bij het uitstippelen van het opleidingsaanbod. Met dit advies willen de SERV en de onderwijswereld een insteek leveren voor de Vlaamse regering en voor de discussie op het partnerschap levenslang leren.

In het eerste deel wordt er een schets gegeven van het systeem van levenslang leren in het hoger onderwijs: het opleidingsaanbod voor levenslang leren in het hoger onderwijs, de soorten inschrijvings-contracten, het studiegeld of inschrijvingsgeld, de definiëring van werkstudent en het financieringssysteem. In het tweede en derde deel van het advies wordt er stilgestaan bij de uitdagingen en kansen voor het levenslang leren in het hoger onderwijs.

Klik hier voor het volledige advies ‘Een leven lang student’