Beleidsnieuws

Dynam-Reg Colloquium

Het Dynam-Reg Colloquium werd georganiseerd naar aanleiding van 75 jaar sociale zekerheid. De website van de RSZ zal vernieuwd worden, en Dynam en Dynam-Reg werden voorgesteld.

Dynam  en Dynam-Reg zullen toelaten gedetailleerdere en dynamische gegevens te bekomen over de federale en regionale arbeidsmarkten. De gegevens zullen tevens gekoppeld worden aan andere bronnen (bv. met de KSZ = Kruispuntbank Sociale Zekerheid). Dit zal onder meer toelaten economische clusters beter in kaart te brengen, het doelgroepenbeleid beter te evalueren, knelpuntenberoepen beter in kaart te brengen, zien vanwaar nieuwe werknemers komen (schoolverlaters, werkloos geweest, ex-leefloners …). In de statistieken zal men niet kunnen zien of iemand een contract van bepaalde of onbepaalde duur heeft, wel of iemand deeltijds of voltijds werkt.

Meer informatie over Dynam vindt u hier.

Het programma en het overzicht van de presentaties vindt u hier.

Zoek een artikel