Beleidsnieuws

Duaal lesgeven tussen bedrijven en scholen

De Vlaamse Regering heeft haar definitieve goedkeuring gegeven aan de organisatie van een tijdelijk project duaal lesgeven tussen bedrijven en scholen voor gewoon secundair onderwijs.

Dit pilootproject van duaal lesgeven zal twee jaar proefdraaien, van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2022. Binnen dit project zal een werknemer van een bedrijf voor een bepaalde periode, en weliswaar onder bepaalde voorwaarden, lesgeven in een school.

Deze experimentele fase van duaal lesgeven heeft niet meteen als doel om de werknemer op weg te helpen naar een duurzame loopbaan in het onderwijscircuit. Wel wil de Vlaamse Regering met dit project een tijdelijke samenwerking stimuleren tussen bedrijven en scholen. Het is immers de bedoeling dat er na twee jaar voldoende gegevens verzameld zijn om een flexibelere vorm van tewerkstelling in het onderwijssysteem mogelijk te maken. Dit in het kader van een tekort aan leerkrachten. 

Het tekort aan leerkrachten zal zich in de toekomst vooral afspelen in technische en wetenschappelijke vakken zoals wiskunde, elektromechanica of chemie. Daardoor dreigen leerlingen cruciale lessen te missen. Het zijn immers deze vakken die leerlingen nodig hebben om later terecht te komen in de Vlaamse industrie of succesvol door te stromen naar het hoger onderwijs.

Er komen zowel positieve als negatieve reacties op dit pilootproject vanuit de onderwijswereld en  vakorganisaties. Zo wil het Katholiek Onderwijs Vlaanderen enerzijds dit pilootproject wel kansen geven om voldoende gegevens te verzamelen met oog op het oplossen van het lerarentekort. Anderzijds betwijfelen ze of de regelgeving wel voldoende garanties geeft om personeelsleden vanuit goed werkgeverschap te kunnen aansturen en coachen. Vakorganisaties als ACOD Onderwijs zijn ermee akkoord dat het lerarentekort moet worden aangepakt, maar ze zouden liever structurele maatregelen zien met een lange termijnvisie. Zo stellen ze dat de “duale lesgevers” binnen het pilootproject geen rechten kunnen opbouwen in het onderwijs, waardoor werknemers uit het bedrijfsleven op lange termijn niet voor het onderwijs zullen kiezen.

De conclusies van de onderhandelingen in het kader van het voorontwerp van het besluit van de Vlaamse Regering over het tijdelijke project Duaal lesgeven in het secundair onderwijs zijn hier terug te lezen. Het desbetreffende besluit van de Vlaamse Regering leest u hier terug.