Beleidsnieuws

Duaal leren en werkplekleren

Op donderdag 30 maart 2017 werden zowel in de Commissie voor Onderwijs als in de Commissie voor Economie en Werk van het Vlaams Parlement vragen om uitleg gesteld over Duaal Leren en werkplekleren. 

De knelpunten van het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’, waaraan 130 leerlingen uit 34 scholen deelnamen, werden gesignaleerd en besproken. Verschillende zaken werden opgemerkt, zoals het belang van een kwaliteitsvol mentorschap en een begeleiding van niet-arbeidsrijpe jongeren.

Het volledig verslag kan je hier lezen.

Wat betreft werkplekleren deed Fons Leroy, afgevaardigd bestuurder van VDAB, een oproep om meer bedrijven te laten instappen in het systeem van werkplekleren. In de Commissie Economie en Werk werden hierover een aantal vragen gesteld. Zo bijvoorbeeld over het aantal bedrijven die reeds een erkenning hebben om werkplekleren aan te bieden, de initiatieven die reeds genomen zijn om werkplekleren bekend te maken bij werkgevers en zo meer. Hoe meer bedrijven hiervoor openstaan en instappen hoe beter, zo wordt gesteld.

De volledige vragen en het antwoord van de minister kan je hier lezen.