Vooraan

Diversiteitsplannen

Op 8 januari 2020 stelden VUB-rector Caroline Pauwels en ULB-rector Yvon Englert officieel de diversiteitsplannen van hun universiteiten voor. Om deze plannen uit te werken deden ze beroep op Actiris. Het gaat daarbij om de eerste implementatie van diversiteitsplannen in het hoger onderwijs met de steun van Actiris. De Vrije Universiteit Brussel (VUB) had eerder al in het verleden een genderquota vastgelegd bij nieuwe aanwervingen, maar legt daarnaast nu ook een gedragscode vast.

Het diversiteitsplan van de VUB kreeg de naam ‘gelijkheidsplan’ en omvat in totaal 10 punten die het personeelsbeleid aan de VUB vormgeeft. De focus ligt hierbij op gendergelijkheid en etniciteit, maar ook op algemene ongelijkheid en structurele achterstelling zoals leeftijd, geaardheid, levensbeschouwing en sociale klasse. Concreet wil de VUB tegen 2021 onder meer 1 op 3 vrouwelijke kandidaturen ontvangen voor openstaande ZAP-vacatures, kennis opbouwen en sensibiliseren rond diversiteit en het curriculum diversifiëren.

In 2019 ondernam de VUB al enkele concrete acties. Zo werd een visietekst en gedragscode opgesteld en werkte ze een nieuwe website uit rond gelijkheid en diversiteit. Verder stelde de universiteit twee nieuwe medewerkers aan, namelijk een HR-adviseur Gelijkheid die zich toespitst op actiepunten inzake gendergelijkheid in de aanwervingsprocessen en een projectmedewerker die aanbevelingen zal formuleren op basis van een evaluatie van het curriculum op diversiteit.

De Université libre de Bruxelles (ULB) legde een gelijkaardig diversiteitsplan voor als de VUB en stelde ter voorbereiding van het plan 5 groepen aan met een verschillend diversiteitsthema. De verschillende groepen namen de bestaande beleidslijnen en maatregelen onder de loep en stelden dan samen 25 acties voor die de lacunes in het voorgaande diversiteitsbeleid opvullen.

Het volledige artikel van de VUB over de lancering van hun diversiteitsplannen leest u hier.