Nieuws uit de sector

Digi-Welcome

De Koning Boudewijnstichting lanceert de projectoproep Digi-Welcome, met als doel om projecten te ondersteunen die de toegang tot internet en online informatie vergemakkelijkt voor nieuwkomers, waaronder ook vluchtelingen en asielzoekers, en die ernaar streven hun digitale vaardigheden beter te ontwikkelen. 

Het moet gaan om concrete projecten die focussen op nieuwkomers die digitaal uitgesloten zijn, met een bijzondere aandacht voor vrouwen in een kwetsbare positie (alleenstaande vrouwen, vrouwen die migreerden via gezinshereniging). Projecten kunnen focussen op digitale toegang (internet voorzien, aankoop materiaal), ontwikkeling van digitale vaardigheden, een communicatieaanbod op maat of een combinatie van deze componenten van digitale inclusie.

Geselecteerde projecten ontvangen een financiële steun van maximaal 20.000 euro en kunnen gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod van 1,2,3 Digit. Een kandidaatsdossier mag worden ingediend door organisaties met een sociaal doel, die gevestigd zijn in België en in contact staan met nieuwkomers. OCMW's en publieke besturen komen ook in aanmerking voor deze oproep, maar worden aangemoedigd om een samenwerking aan te gaan met sociale organisaties.

Indienen kan tot en met 25 februari 2021.

Meer info leest u hier