Beleidsnieuws

De evolutie van het aantal inschakelingscontracten

Het bulletin van vragen en antwoorden van het Brussels Parlement publiceerde de vraag van Claire Geraerts (PVDA) aan Didier Gosuin (DéFI) over de evolutie van het aantal inschakelingscontracten. Dat is een maatregel van Actiris in het kader van de Jongerengarantie. Ze stelde vragen over de doeltreffendheid van de inschakelingscontracten en de noodzaak om dit initiatief voort te zetten.

In de begroting van het Brussels gewest ontdekte mevrouw Geraerts een daling van de middelen voor de financiering van de inschakelingscontracten met bijna 9 miljoen euro. Dat zou het gevolg zijn van een neerwaartse herziening van het aantal betrekkingen dat kan worden ingevuld.

Minister Gosuin gaf aan dat er momenteel een evaluatie van de maatregel ‘inschakelingscontract’ wordt uitgevoerd door View.brussels (Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en Opleiding) en het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, met de methodologische ondersteuning van het BISA. De evaluatie zal zowel kwantitatief (o.a. percentages uitstroom naar werk) als kwalitatief gebeuren.

De minister kon wel alvast meegeven dat de gemiddelde termijn tussen de mededeling van een aanvraag van een werkgever om gebruik te maken van een inschakelingscontract en de indiensttreding van een persoon die voldoet aan de door de werkgever meegedeelde behoefte 203 dagen bedraagt.

Op de vraag van mevrouw Geraerts naar andere maatregelen of projecten om de jongerenwerkloosheid te verlagen, verwees minister Gosuin naar de Jongerengarantie: elke jongere krijgt degelijke begeleiding aangeboden vanaf zijn inschrijving bij Actiris met de waarborg dat hij binnen de 6 maanden een oplossing krijgt aangeboden die bestaat uit een beroeps- of kwalificerende opleiding, een stage in een onderneming of een jobaanbieding. Tot slot gaf hij ook mee dat alle jongeren (< 30 jaar) die geen diploma hoger secundair onderwijs bezitten, voortaan kunnen genieten van de voordelen van de Activa-attesten, met inbegrip van de financiële incentive van 5.000 euro.

Het volledige bulletin vindt u hier (met deze vraag op blz. 96-97).