Nieuws uit de sector

Conferentie duaal leren

Op 11 februari vond op initiatief van Syntra Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming de eerste conferentie duaal leren plaats. De conferentie lokte meer dan 300 geïnteresseerden uit onderwijs, bedrijfswereld, sectoren, interprofessionele en intermediaire organisaties, overheden, etc.

Tijdens de studiedag werd de huidige stand van zaken toegelicht en werden toekomstplannen geconcretiseerd, bijv. m.b.t. duaal leren in het hoger- en volwassenenonderwijs.  Prof. Dr. Dieter Euler van Universiteit St. Gallen in Zwitserland bood stof tot nadenken over de uitdagingen die een opschaling van duaal leren met zich meebrengt. Zo wees hij bijv. op de te verwachten spanning tussen een opwaardering van het duaal leren aan de éne kant en zorg voor de meest kwetsbare jongeren aan de andere kant.

Tijdens de conferentie werd ook de piste van roterende werkplekken verkend. Leerlingen worden tot nu toe vaak opgeleid in één onderneming maar roterende werkplekken kan veel voordelen bieden, zowel voor de leerlingen als voor de bedrijven. Er zijn evenwel aandachtspunten. De studiedag wierp een licht op de mogelijkheden én op de uitdagingen. In de namiddag bogen deelnemers zich in workshops over uiteenlopende thema’s m.b.t. de verdere uitrol van duaal leren.

De presentaties en het verslag van de conferentie worden binnenkort gedeeld via het kennisplatform van Syntra Vlaanderen (odin).