Pers

Brusselse regering moet investeren in socialprofitsector

Het gemeenschappelijk vakbondsfront protesteerde afgelopen dinsdag in Brussel. Ze eisen dat de Brusselse regering 100 miljoen euro investeert in het personeel van de socialprofitsector.

Die investering moet zorgen voor een verbetering van de personeelsnormen, een herwaardering van de loonschalen opdat de lonen gelijke tred houden met de federale sectoren en een gewaarborgde structurele financiering in alle sectoren van de socialprofitsector. Daarnaast vraagt men ook maatregelen die de werklast van het personeel verlichten.

Meer leest u hier.