Beleidsnieuws

Brussels Gewest en VGC samen tegen corona

In de Commissie voor de economische zaken en de tewerkstelling van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgebreid gediscussieerd over de gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen die de Brusselse regering daartegen neemt.

Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo) lichtte toe dat er een taskforce is, bestaande uit kabinetsmedewerkers, de administratie, de Economisch Sociale Raad (ESR), Actiris en visit.brussels, die zich buigt over de economische impact van de coronacrisis en beleidsaanbevelingen doet. De taskforce komt wekelijks samen. 9% van de Brusselse ondernemingen riskeren een faillissement, en dat vooral in de sectoren horeca en vrije tijd. Er is een Brusselse compensatiepremie van 2.000 euro voor ondernemingen in moeilijkheden. Wat betreft de hinderpremie van 4.000 euro ontving het BHG reeds 15.973 aanvragen. Horeca-ondernemingen die meer dan 50 mensen tewerkstellen kunnen een lening aangaan aan lager tarief, die binnen de 5 jaar moeten terugbetaald worden. Middelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werden overgeheveld naar Brusoc om de zeer kleine ondernemingen ten goede te komen. Er bestaat nu ook een zogenaamde ‘proxilening’ voor kmo’s. Finance&Invest.Brussels krijgt meer middelen om haar taken te kunnen volbrengen.

Minister voor Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) gaf ook duiding vanuit zijn eigen bevoegdheden en kondigde maatregelen aan, onder andere ter ondersteuning van de sector van de dienstencheques. Eind april vroegen 14.459 Brusselse werkgevers de tijdelijke werkloosheid aan voor 167.719 werknemers. Die tijdelijke werkloosheidsuitkeringen worden met enige vertraging uitbetaald door administratieve overlast. Tijdelijke werklozen dienen zich niet in te schrijven bij Actiris, ook al mogen ze dat wel doen op vrijwillige basis. Het uitzendwerk (interimwerk) ligt ondertussen zo goed als volledig stil, enkel in de voedings- en gezondheidssector is er nog wat activiteit. In antwoord op een vraag van parlementslid Bianca Debaets (CD&V) antwoordt de minister dat de regering niet van plan is om sociale ondernemlingen te begeleiden of schadeloos te stellen voor de aankoop van beschermingsmateriaal, meer bepaald mondmaskers. Wat betreft de collectieve ontslagen in ondernemingen geldt de wet Renault (federale wetgeving). Die houdt een begeleiding in van de ontslagen werknemers met de bedoeling zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden, bijvoorbeeld door outplacement, en door de competenties van de ontslagen personen te valideren. Wat betreft de ondernemingen van minder dan 20 werknemers wordt nagedacht over vergelijkbare, specifieke maatregelen, kondigde de ministers aan. In de strijd tegen de digitale kloof hebben een aantal vzw’s informaticamateriaal ontvangen, zo ontvingen ook 138 rusthuizen tablets.

Heel wat economische en sociale maatregelen behoren tot de federale bevoegdheden. Het Brussels Gewest is dan ook in overleg met dat bevoegdheidsniveau.

 

De Gemengde Commissie ad hoc, waarin de verschillende commissies van de Raad van de VGC verenigd worden tijdens de coronacrisis, boog zich ook over de gevolgen van de gezondheidscrisis. Een greep uit de talrijke initiatieven.

In het kader van de strijd tegen de digitale kloof werden heel wat laptops geleverd aan diverse onderwijsinstellingen. Het hernemen van de lessen vanaf maandag 18 mei zal progressief gebeuren. Het gebruik van mondmaskers is enkel verplicht voor kinderen ouder dan 12 jaar. Er komen study spaces in de hogescholen. Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) werkt op volle toeren. De organisatie krijgt veel vragen binnen over onder meer het motiveren van leerlingen bij afstandsleren, en het houden van contact met een diverse en meertalige ouderpopulatie. Gezien de coronacrisis is de aanmeldperiode voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verlengd tot 20 mei voor de kleuter- en basisscholen (voor de secundaire scholen was dit tot 24 april). Taaltesten in het kader van de voorrangsregels gebeuren nu digitaal. Er is een wachtlijst voor het afleggen van taaltesten bij het Huis van het Nederlands. De GO!- Scholengroep Brussel heeft beslist om geen examens te organiseren. Tijdens de Paasvakantie was er kinderopvang in 80 Nederlandstalige scholen, of de speelpleinwerking deze zomer kan doorgaan is nog niet duidelijk.  Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) werkt een voorstel uit om zomerscholen te organiseren om leerachterstand bij (kwetsbare) leerlingen weg te werken.

Reeds 2.345 vrijwilligers registreerden zich op het solidariteistplatform Brussels Helps. Lokale dienstencentra werden voorzien van mondmaskers die via Brussels Helps in de gemeenschapscentra werden gemaakt. De VGC is niet bevoegd voor woonzorgcentra, zij krijgen beschermd materiaal van de Vlaamse overheid. Alle consultatiebureaus van Kind & Gezin zijn terug open. De tijdsplanning van het Strategisch Meerjarenplan, waarover verschillende parlementsleden zich zorgen maakten, wordt gerespecteerd. Volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt (Groen) is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de impact van de coronacrisis op de begroting van de VGC.

De tekst van het volledige debat in het parlement van het Brussels Gewest bevindt zich hier, dat in de raad van de VGC kunt u hier lezen.