Nieuws uit de sector

Bijscholingsmodule Papieren, Budget en Financiën

Werkzoekenden of werknemers in werkervaring (dsp, art. 60) kunnen zich inschrijven voor de BIZ-bijscholingsmodule Papieren, Budget en Financiën. Deze module zal doorgaan op 24 en 30 april, 7 en 14 mei 2019.

In deze module, georganiseerd door CAW Brussel, in samenwerking met Tracé Brussel vzw, worden de deelnemers handvaten aangereikt om hen weerbaarder te maken tegen de complexiteit van financiële beslissingen. Dat gebeurt ondere andere door hen te informeren over dagelijkse documenten, de do's en don'ts van online aankopen, de rechten en plichten ten opzichte van schuldeisers en dergelijke meer. De module wordt gegeven in het Frans. 

Inschrijven kan tot dinsdag 9 april 2019 via eva.cuypers@tracebrussel.be.

Meer info vindt u hier

Zoek een artikel