Nieuws uit de sector

Bezoek aan een Maatwerkbedrijf

Zo een twee maanden na het in voege treden van het decreet Collectief maatwerk, bezochten meer dan twintig Vlaams Parlementsleden, op initiatief van de vijf Vlaamse provincies en de Vereniging Vlaamse Provincies (VVP), een maatwerkbedrijf in Vlaanderen.

De werkbezoeken hebben als doel om de economische en maatschappelijke meerwaarde van maatwerkbedrijven in de verf te zetten. 'Als je weet dat de helft van de bedrijven in Vlaanderen samenwerkt met een maatwerkbedrijf, besef je al snel dat de maatwerkbedrijven zorgen voor een sterke economische, maar ook maatschappelijke return', aldus Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie in Vlaams-Brabant en voorzitter van de VVP. Om onder meer de Vlaamse parlementsleden meer vertrouwd te maken met de economische meerwaarde van de maatwerkbedrijven, nodigden de vijf Vlaamse provincies de parlementsleden, provincieraadsleden en de pers uit om een bezoek te brengen aan een maatwerkbedrijf. 

De vijf zeer verschillende maatwerkbedrijven die de parlementsleden bezochten, gaven een zeer breed beeld van de diversiteit van het maatwerk in Vlaanderen en de veelheid aan sectoren waarin de maatwerkbedrijven een belangrijke schakel vormen. Zo kon men bijvoorbeeld in Vlaams-Brabant een bezoek brengen aan de enclave van TWI bij LSG Sky Chefs. TWI is een maatwerkbedrijf in Brussel dat de productie van talrijke bedrijven en organisaties ondersteunt en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alle kansen krijgen om hun kwaliteiten te benutten en zich in te zetten voor hun werk.

Meer info leest u hier