Publicaties en analyse

Activeringspremies en socialebijdrageverminderingen

Het BISA publiceerde op 22 juni de 36e editie van Focus. In deze editie onderzoekt het BISA in samenwerking met het Federaal Planbureau de effecten van activeringspremies voor de werkloosheidsuitkeringen en de verlaging van de sociale bijdragen. Die maatregelen konden de gewesten toepassen om de arbeidskosten van de werkgevers te verlagen en werkgelegenheid te creëren. Om de besluitvorming op dat gebied te ondersteunen, toont men hoeveel arbeidsplaatsen de maatregelen creëren en wat de respectieve kosten zijn voor het Brussels Gewest.

Focus nr. 36 vergelijkt de maatregelen activa.brussels en Korting 57+ (doelgroepvermindering voor de ouderen) aan de hand van het HERMREG-model, een instrument om de impact van de regionale beleidsmaatregelen te evalueren. De Focus probeert antwoorden te vinden op de vragen zoals welke van die maatregelen de meeste banen schept, welke de duurste is voor de overheid, wat het belang van evaluatie is bij die maatregelen, of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er belang bij heeft dat het Vlaams en het Waals Gewest gelijkaardige maatregelen invoeren etc.

De volledige analyse vindt u hier.