Vooraan

1200 nieuwe jobs in de sociale economie

Om de nakende werkloosheidscrisis volgend op de coronacrisis tegen te gaan maakt het Brussels gewest 30 miljoen euro vrij om zo 1.200 jobs te creëren in meer dan 100 ondernemingen in de sociale economie.

Hierbij gaat het om inschakelingsbanen ofwel SOECO-posten, werkplaatsen speciaal voorzien voor langdurig werkzoekenden. In een traject van twee tot vijf jaar worden werknemers in zo’n inschakelingstraject terug klaargestoomd voor de reguliere arbeidsmarkt. Hierbij gaat het niet enkel om langdurig werkzoekenden maar ook kwetsbare werkzoekenden zoals de NEET’s (jongeren die noch aan het werk, noch in opleiding zijn, noch stage lopen), alsook specifieke doelgroepen die nood hebben aan een aangepaste begeleiding (bijvoorbeeld ex-gedetineerden, thuislozen of werkzoekenden met een handicap).

De ondernemingen waarin zij worden tewerkgesteld zijn erkende sociale ondernemingen die sinds vorig jaar gemandateerd zijn voor het uitvoeren van een inschakelingsprogramma. Deze inschakelingsprogramma’s omvatten zeer diverse beroepsactiviteiten (sociale restaurants, renovatiediensten, fietsateliers, kledinghersteldiensten, sociale dienstverlening, de bouwsector, enzovoort….). Gemandateerde inschakelingsondernemingen met SOECO-werknemers ontvangen steeds een premie van 33.000 ofwel 10.000€ (afhankelijk van het type inschakelingsbaan). Dankzij dit nieuwe vrijgemaakte budget van 30 miljoen euro kunnen 1.200 nieuwe werknemers aan de slag in een inschakelingstraject. Dit is zeker een stap in de goede richting om het groeiende aantal langdurig werkzoekenden in te perken.

Meer info leest u in dit artikel van Actiris.