Sociale economie

Het Brussels hoofdstedelijk gewest kent een hoge werkloosheid en een aanzienlijk aantal laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden. Vanuit het beleid koos men  voor het scheppen van een gunstig klimaat voor het sociale ondernemerschap om het creëren van nieuwe jobs, in diverse activiteitensectoren, te stimuleren. Sociale ondernemingen kunnen worden erkend mits zij kunnen aantonen dat ze drie principes toepassen: de uitvoering van een economisch project, het navolgen van een sociale finaliteit en de uitoefening van een democratisch bestuur.

Vanaf 2020 zal een mandaat en financiering als sociale inschakelingsonderneming - op basis van een inschakelingsprogramma -  kunnen aangevraagd worden. De huidige erkende PIOW/IO behouden hun financiering tot eind 2019

Dit wordt geregeld via de 'Ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen' en het 'Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen'. Ze werden op 1 februari 2019 van kracht.

Alle info en documenten zijn beschikbaar op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Hier vind je ook:

Lijst met organisaties,  erkend als IO of PIOW.   

Lijst met organisaties erkend voor tewerkstelling art.60 verhoogde toelage