Sociale economie

Het Brussels hoofdstedelijk gewest kent een hoge werkloosheid en een aanzienlijk aantal laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden. Sociale economie helpt mee het hoofd te bieden aan deze uitdagingen. Eén van de centrale doelstellingen in het Brusselse sociaal economie beleid is het creëren van tewerkstellingskansen voor moeilijk te plaatsen werkzoekenden. Dit wordt geregeld via de ordonnantie van 18 maart 2004 en haar uitvoeringsbesluit van 22 december 2004. Deze betreffen de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW's) en de inschakelingsondernemingen (IO's). Elke onderneming of vzw kan een erkenning aanvragen als IO of PIOW, en kan via deze erkenning in aanmerking komen voor subsidies.

 

Lijst met organisaties erkend als IO of PIOW.    
Lijst met organisaties erkend voor tewerkstelling art.60 verhoogde toelage

Meer info over steun aan de sociale economie vindt u op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.