Sociale economie

Het Brussels hoofdstedelijk gewest kent een hoge werkloosheid en een aanzienlijk aantal laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden. Vanuit het beleid koos men  voor het scheppen van een gunstig klimaat voor het sociale ondernemerschap om het creëren van nieuwe jobs, in diverse activiteitensectoren, te stimuleren. Sociale ondernemingen kunnen worden erkend mits zij kunnen aantonen dat ze drie principes toepassen: de uitvoering van een economisch project, het navolgen van een sociale finaliteit en de uitoefening van een democratisch bestuur. Begin 2020 konden erkende sociale ondernemingen intekenen op een oproep van het Brussels Gewest om een project te laten mandateren als sociaal inschakelingsproject. Tijdens zo’n traject worden werkloze werkzoekenden die ver verwijderd staan van de arbeidsmarkt, via een contract als inschakelingsbaan/ inschakelingscontract/ artikel 60/ …, professioneel en sociaal begeleid met als doel door te kunnen stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Dit wordt geregeld via de 'Ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen' en het 'Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen'. Ze gingen op 1 februari 2019 van kracht.Eind oktober/ begin november worden de mandaten door de GOB BEW bekend gemaakt.  

Alle info en documenten zijn beschikbaar op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.