Sectorondersteuning

 

Tracé Brussel zet zich in om de uitwisseling van expertise en de samenwerking binnen de bouw-, zorg- en horecasector te vergroten. Daarom organiseert of zit ze overlegmomenten voor. Op die overlegmomenten komen verschillende partners van de verschillende sectoren rond de tafel en staat de competentieontwikkeling van de cursisten en doelgroepwerknemers centraal. Tracé Brussel wil samen met de partners op die manier hun kansen op duurzame tewerkstelling vergroten en de positie op de arbeidsmarkt versterken. 

Voor werkervaringsprojecten uit de bouwsector organiseert Tracé Brussel een overlegplatform waaraan de volgende partners deelnemen: Atelier Groot Eiland, Buurthuizen Bonnevie en Chambéry, Casablanco, De Overmolen, EVA Bricoteam, JES vzw, Recyclart, FIX, Manus en Baita (schoonmaak). Vanuit dit platform worden diverse samenwerkingen en acties gerealiseerd: bijscholingen ter versterking van de competenties van doelgroepwerknemers, uitstroombegeleiding, opleiding, vorming en uitwisseling voor trajectbegeleiders, technische begeleiders en ploegbazen.
Tracé Brussel ondersteunt daarnaast de opbouw van een werkgeversnetwerk en de ontwikkeling van (nieuwe) opleidingen in de bouwsector i.s.m. de opleidingsverstrekkers JES vzw en Groep Intro Brussel.

De partners van het overlegplatform in de zorgsector zijn Aksent, Buurtsport Brussel, Cosmos Excelsior, CVO-TKO Brussel, De Buiteling, De Ketjes, Elmer, Familiehulp, Groep Intro Brussel en Solidariteit voor het Gezin. Tracé Brussel brengt deze partners rond de tafel en ontwikkelt samen met hen nieuwe zaken. Bijvoorbeeld: gezamenlijke uitstroombegeleiding (uitgevoerd door Groep Intro Brussel), waarbij doelgroepwerknemers en cursisten uit de verzorgenden-opleidingen intensief begeleid worden naar werk, de ontwikkeling van een specifieke opleiding voor werknemers in de thuishulp, de afstemming van de opleiding voor begeleider buitenschoolse kinderopvang op de doelgroepwerknemers en de organisatie van gezamenlijke werkbezoeken bij werkgevers uit de zorgsector. 

Ook binnen de horecasector bestaat er een samenwerkingsverband tussen tien Brusselse sociale horecaprojecten. Tracé Brussel brengt deze partners rond de tafel voor verschillende doelstellingen. Eén ervan is de uitstroom van de doelgroepwerknemers naar tewerkstelling in de reguliere horecasector vergroten. Ze stimuleert ook de samenwerking tussen de projecten van de sociale horecasector onderling én met de privé-horecasector. De partners van dit samenwerkingsverband zijn JES vzw, eat vzw, Atelier Groot Eiland, Chambéry vzw, Cosmos vzw, De welvaartkapoen vzw, Recyclart vzw, De Harmonie vzw, De Pianofabriek vzw en CAW Brussel - Foyer Leger des heils. De sectorwerking horeca legt de focus op een gerichte screeningsmethodiek, relevante werkervaring, evaluatie, verhogen van taalvaardigheid Nederlands en begeleiden van doelgroepwerknemers naar een vaste job. Dit samenwerkingsverband organiseert bijscholingen ter versterking van de competenties van doelgroepwerknemers, werkt competentieprofielen uit ter ondersteuning van de trajectbegeleiding en bouwt een werkgeversnetwerk uit in functie van de begeleiding van de doelgroepwerknemers naar duurzame tewerkstelling. 

Meer informatie over de partners van de verschillende sectoren vind je in de brochure Schakels naar werk.

Wenst u meer informatie over deze overlegplatformen?