Lokaal

 

Tracé Brussel organiseert, samen met de Mission Locale, jaarlijks enkele zonale commissies in Zone Centrum, Anderlecht en Noord-Oost.

Deze commissies brengen de partners uit de beroepsopleiding- en inschakelingssector samen om ervaringen, knelpunten en goede praktijken te bespreken. Het is een van de weinige gelegenheden waar het Franstalige en het Nederlandstalige werkveld met elkaar in contact worden gebracht. Samen bekijken we op welke manier antwoorden geformuleerd kunnen worden op lokale problemen. Dit overlegplatform is naast het verstrekken van informatie een instrument ter bevordering van netwerkvorming. Er wordt ook nauw samengewerkt met de Jobhuizen  van Actiris.

Een Jobhuis is een fysieke of virtuele groepering van Actiris en andere inschakelings- en/of tewerkstellingsorganisaties op het grondgebied van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hun doel is om samen diensten aan te bieden voor werkzoekenden en werkgevers en lokale projecten te ontwikkelen. 

De belangrijkste actoren binnen een Jobhuis zijn onder andere: Actiris, de gemeente, de PWA, het OCMW, de Mission Locale pour l’emploi en Tracé Brussel - Lokale Werkwinkel. Andere lokale (openbare of privé) organisaties die met opleiding en tewerkstelling te maken hebben, kunnen zich hier op elk moment bij aansluiten. 

Meer info over de Jobhuizen en hun partners vind je op www.actiris.be.