Samenwerking

 

Tracé Brussel wil meer werkzoekenden aan het werk. Om dit te bereiken is samenwerking en afstemming binnen de tewerkstellingssector cruciaal. Daarom zijn we actief in verschillende overlegplatformen waar organisaties die opleiding, begeleiding of werkervaring aanbieden samenwerken met beleidsmakers, Actiris en VDAB om het aantal werkzoekenden in het Brussels Gewest te zien dalen. 

Deze overlegmomenten zijn ook het ideale moment om informatie te verspreiden en om de netwerkvorming tussen de organisaties te bevorderen. Door de samenwerking met de verschillende organisaties kunnen gemakkelijker schakeltrajecten op maat ontstaan, waar de werkzoekende begeleid wordt naar werk door verschillende organisaties en ook gebruik kan maken van die verschillende diensten.