Duaal leren / Leren en Werken

 

Duaal leren

Duaal leren is een voltijdse opleidingsvorm waar jongeren van 15 tot 25 jaar een beroep aanleren en waar op jaarbasis minstens 60% van de opleiding op een werkplek plaatsvindt. De jongere verwerft op deze manier het merendeel van de beroepscompetenties in een echte werkomgeving.

Binnen duaal leren is een onderneming samen met de aanbieder van een duale opleiding verantwoordelijk voor de realisatie van het leerplan van de jongere: tussen de aanbieder en de onderneming wordt afgesproken welke competenties van het standaardtraject er op de werkplek aangeleerd worden. De onderneming dient hiervoor een mentor aan te stellen die aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Deze mentor is de ‘vakleerkracht’ van de jongere op de werkvloer.

Wanneer de jongere nog niet klaar is voor een job in het normaal economisch circuit of niet meteen een leerwerkplek vindt kan deze een voorbereidend traject op maat volgen. Meer info hierover kan u vinden op de fiche ‘Info over trajecten op maat’. Duaal leren wordt aangeboden door voltijdse scholen en Centra Leren en Werken (CLW).

Leren en Werken

Leren en Werken is een deeltijdse opleidingsvorm waar een jongere één of twee dagen opleiding volgt in een CLW en deeltijds werkt op een werkplek, of een voorbereidend traject op maat volgt bij een externe organisator. De jongere oefent op de werkplek de competenties in die hij op het CLW heeft aangeleerd (i.t.t. duaal leren waar de jongere op de beide plaatsen competenties aangeleerd wordt). Leren en Werken wordt aangeboden door Centra Leren en Werken (CLW).

Voor meer info over de Brusselse Centra Leren en Werken kan u mailen naar duaal@tracebrussel.be.

Bekijk het opleidingsaanbod, de verschillende trajecten en de informatie naar werkgevers voor Duaal Leren & Werken 2019-2020 hier

Bekijk de filmpjes hier: