Werking

Van de Werkwinkel naar de arbeidsmarkt

Bij het team Begeleiding Werkzoekenden kunnen Brusselse werkzoekenden die Nederlands willen leren of het al spreken, dagelijks terecht voor info en oriëntatie naar werk of beroepsopleiding. Een team van consulenten staat paraat voor onthaal, begeleiding en bemiddeling:

  • hulp bij hun inschrijving als werkzoekende bij Actiris en/of VDAB,
  • het zoeken naar een passende beroepsopleiding 
  • de voorbereiding van een sollicitatie

De Brusselse Werkwinkels zijn een samenwerking tussen Actiris, VDAB Brussel en Tracé Brussel.

Van het onderwijs naar de arbeidsmarkt

Tracé Brussel wil de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt verkleinen.  Daarom informeert ze scholieren over de overstap naar de arbeidsmarkt, begeleidt ze hen naar een studentenjob, zet ze in op initiatieven die leren en werken combineren en informeert, oriënteert en begeleidt ze Brusselaars naar het Nederlandstalig opleidings- en onderwijsaanbod.

Beter op weg naar de arbeidsmarkt

Tracé Brussel ondersteunt Nederlandstalige inschakelingsprojecten en optimaliseert zo de verschillende trajecten voor werkzoekenden. Ze zet in op opleiding en competentieversterking voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, ze ondersteunt en adviseert sociaal-economische ondernemingen, ze zet projecten op om de kansen op een job voor Brusselse werkzoekenden te verhogen en ze speelt in op vragen van werkgevers.