Vlaams-Brabant zoekt innovatiemanager sociale economie

 

Inhoud van de job

Je voert het project "innovatiemanagement in maatwerkbedrijven" uit en coördineert.

Innovatiemanagement in maatwerkbedrijven

 • Is een samenwerkingsverband van 12 Vlaams-Brabantse maatwerkbedrijven en de projectgroep Smart Hub Vlaams-Brabant, gecoördineerd door de dienst economie van de provincie Vlaams-Brabant.
 • Heeft als doel op vlak van circulaire economie:
  1. valoriseren van organische afvalstromen uit de groensector in grondstoffen voor de bio-industrie.
  2. upcyclen van restfracties bij kringwinkels en VELO tot half afgewerkte of nieuwe producten.
  3. focus leggen op de samenwerking tussen maatwerkbedrijven, de reguliere economie en kennisinstellingen.

Onze verwachtingen:

 • Optreden als uitvoerder en coördinator van het door het Departement Werk en Sociale Economie gesubsidieerde project "innovatiemanagement sociale economie" en rapporteren over de voortgang van dit project aan het samenwerkingsverband en de subsidiërende overheid.
 • Zoeken naar nieuwe zakelijke opportuniteiten voor maatwerkbedrijven in het samenwerkingsverband op vlak van circulaire economie via het valoriseren van afvalstromen van organisaties actief in het groenonderhoud en organisaties actief in recyclage.
 • Zoeken naar een manier om deze activiteiten voor de sector te commercialiseren en hiertoe een businessplan uitwerken.
 • Deel uit maken van de projectgroep Smart Hub Vlaams-Brabant en er de sector van sociale economie vertegenwoordigen (in eerste instantie het samenwerkingsverband van maatwerkbedrijven die deelnemen aan het project "innovatiemanagement in maatwerkbedrijven").
 • Afstemmen met de projectmedewerkers van SmartHub, in de eerste plaats met de cluster verantwoordelijken "clean tech", maar ook zoeken naar synergieën met andere clusters zoals "logistics", "food", "creativity" en "health".
 • In gesprek gaan met sleutelfiguren binnen het project (maatwerkbedrijven uit samenwerkingsverband, clustermanager cleantech, OVAM, KU Leuven, Herwin …) met oog op de doelstelling van het project.
 • Concrete innovatieve samenwerkingsverbanden en -projecten (tussen sociale en reguliere economie) op vlak van circulaire economie stimuleren.
 • Communiceren over het project via de communicatiekanalen van Smart Hub Vlaams-Brabant (website, nieuwsbrief, …) en andere kanalen binnen of buiten het provinciebestuur. Op die manier breng je de maatwerkbedrijven in beeld op vlak van cleantech naar reguliere bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
 • De sector van sociale economie promoten bij reguliere bedrijven in je prospecties bij deze bedrijven.
 • Meewerken aan de opbouw en het onderhoud van de cleantech community met oog op de inbedding van sociale economie.
 • Onderzoeken hoe de functie van innovatiemanager sociale economie kan bestendigd worden en mogelijke financieringsbronnen (sociale economie zelf, provincie, Vlaams, Europa, …) verkennen en hier een verdienmodel rond uitwerken.

Welk profiel heb je?

 • Master diploma.
 • Ervaring of kennis op vlak van innovatie en/of circulaire economie en affiniteit met of aantrekking tot de sociale economie.
 • Teamspeler die mensen weet te enthousiasmeren. Je overtuigt door inhoud én aanpak.
 • Pragmaticus met een neus voor zakelijke opportuniteiten.
 • Creatieve geest, vernieuwend en origineel in aanpak: je kan invalshoeken vinden die afwijken van de gevestigde denkpatronen.
 • Dynamische initiatiefnemer: je weet van aanpakken en anticipeert proactief op gebeurtenissen. Je kan anderen zelfstandig aansturen.
 • Goed in het analyseren en synthetiseren en beoordelen.
 • Klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig.

In ruil bieden wij:

 • Voltijds contract van onbepaalde duur met momenteel een subsidiëring voor een tewerkstelling van één jaar.
 • Bruto maandwedde tussen 3.107,98 euro (geen relevante werkervaring) en 4.836,22 euro (met 15 jaar relevante werkervaring).
 • Voor de loonberekening nemen we werkervaring bij de overheid volledig over en relevante beroepservaring uit de privésector voor maximaal 15 jaar.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per dag.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het Provinciehuis in Leuven.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • 35 vakantiedagen voor een voltijdse functie (op jaarbasis) en glijdende werkuren.
 • Opname in een wervingsreserve (duurtijd 12 maanden) voor kortlopende vervangingscontracten en contracten bepaalde duur.
 • Fijne collega’s.
 • Afwisselend en interessant werk in een aangename sfeer.

Procedure

 • Spreekt deze functie jou aan en voldoe je aan het profiel?
  • Verstuur dan ten laatste op 11 oktober 2019 je kandidatuur én je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (let op: na registratie van je profiel moet je opnieuw inloggen om ook te kunnen solliciteren). Als alles goed verloopt, ontvang je zowel een bevestiging van de registratie als van jouw sollicitatie.
 • Ben je geselecteerd?
  • Dan verwachten we je voor een schriftelijke proef op 23 oktober 2019. Voorafgaand krijg je ook een thuisopdracht.
 • Wij discrimineren niet:
  • Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.

Nog vragen?

Solliciteren tot
vrijdag, 11 oktober, 2019