VGC zoekt Verantwoordelijke digitale Soft HRM (functiespecifiek aanwervingsexamen)

 

Wat doe je?

 • Je maakt deel uit van het team Leren en Ontwikkelen bij de directie Personeel en HRM dat instaat voor de ontwikkeling van individuele medewerkers, teams en de organisatie.
 • Je bent de community manager van het digitale leerplatform. Je zorgt er zo voor dat dit leerplatform een dynamische hefboom wordt en blijft in de lerende organisatie die de VGC ambieert te zijn.
 • Je trekt en onderhoudt de digitaliseringsprojecten van een aantal andere Soft HRM-processen, zoals evaluatie en performance management.
 • Je ondersteunt de digitalisering van processen op het vlak van personeelsadministratie en loonverwerking.
 • Je volgt (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein en vakgebied (o.a. wetgeving, maatschappelijke en leertechnologische trends).
 • Je helpt om leren en ontwikkelen duurzaam in het DNA van de VGC en haar medewerkers te verankeren.

Functiegebonden competenties
Deze competenties zijn belangrijk voor deze specifieke functie.

 • Je hebt ervaring met en expertise in leren en ontwikkelen in de brede zin van het woord.
 • Je hebt een digitale mindset. Je beheerst een aantal tools, zoals het maken van video’s, podcasts, screencasts, polls, animaties, e-learnings …
 • Je hebt ervaring met en expertise in het invoeren van digitale HRM-processen.
 • Je hebt ervaring met personeelsadministratieprocessen.
 • Je hebt interesse in organisatiebrede veranderingstrajecten.
 • Je bent een netwerker en bruggenbouwer.
 • Je bent resultaatsgericht.
 • Je kan helder en wervend schrijven.
 • Je bent creatief en innovatief.
 • Je ziet opportuniteiten, neemt initiatief en durft te vernieuwen.
 • Je bent diplomatisch ingesteld, communicatief, luistervaardig en oplossingsgericht met aandacht voor vertrouwelijkheid.
 • Je bent een goede organisator en kan zelfstandig en flexibel werken.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de directie Personeel en HRM kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.
Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.


Verloningspakket
Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 3.201,86 EUR en een netto maandwedde van 2.068,10 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.


Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
 • Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Aanwervingsvoorwaarden

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:
1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

 • een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;
 • een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);
 • een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.
3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen. 

Selectie

Je krijgt de kans om je competenties op verschillende manieren aan te tonen. Daarom bestaat het programma uit twee schriftelijke selectieproeven en een selectiegesprek.


Voorselectie
Je neemt eerst deel aan een eliminerende voorselectie. Deze bestaat uit een cv- en motivatiescreening én een extra schriftelijke proef. Interesse, motivatie, ervaring en de specifieke gevraagde competenties zijn daarbij de selectiecriteria.
Met een score van ten minste 50% slaag je voor de voorselectie. Deze punten tellen niet mee in de eindbeoordeling van de volledige selectie.
Neem je als VGC-personeelslid deel via interne mobiliteit of bevordering? Dan mag je de voorselectie overslaan en krijg je rechtstreeks toegang tot de selectieprocedure.


Schriftelijke selectieproeven en selectiegesprek
Als je bent toegelaten tot de selectie, leg je de volgende proeven af:

 • Je vult digitale vragenlijsten in rond persoonlijkheid, beïnvloedingsstijlen, werkstijlen en drijfveren. Kort nadat je hiermee klaar bent, krijg je via e-mail een deelnemersrapport met je resultaten. De leden van de selectiecommissie krijgen een vergelijkbaar rapport aangevuld met suggesties voor vragen die aan bod kunnen komen tijdens het selectiegesprek.
 • In een schriftelijke opdracht op maat van deze vacature testen we je niveau- en functiegebonden competenties.
 • Het selectiegesprek is een interview met de selectiecommissie waarbij alle gevraagde competenties getoetst worden. We gaan na of je profiel, motivatie en professionele verwachtingen passen bij deze functie, het team en de organisatie.

Bij elk onderdeel van de selectie kunnen afgevaardigden van de vakorganisaties ACOD, ACV openbare diensten en VSOA aanwezig zijn als waarnemers.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard CV volledig en correct in en stuur het ten laatste op maandag 14 december 2020 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur verantwoordelijke digitale Soft HRM’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op de website: www.vgc.be/vacatures/vacante-functies-bij-de-vgc.
De online registratie geldt als indieningsdatum.

Solliciteren tot
maandag, 14 december, 2020