VGC zoekt Technicus uitleendienst

 

Je komt terecht in een team van 5 personen, waarvan 1 coördinator.
Je opdrachten zijn:

 • Je zorgt voor uitgaande en binnenkomende materialen:
  • Je zet materiaal klaar dat afgehaald wordt in de uitleendienst.
  • Je controleert materiaal dat ingeleverd wordt en plaatst het terug in de rekken.
  • Je voert indien nodig kleine herstellingen uit aan het materiaal en maakt het terug proper.
 • Je legt contacten met klanten, zowel telefonisch, via mail als aan de balie. Je kunt dus zowel schriftelijk als mondeling vlot communiceren.
 • Je geeft advies aan klanten over het nodige materiaal voor een activiteit.
 • Je registreert de uitleningen in een specifiek softwareprogramma (Planon). Vlot kunnen werken met een computer is vereist, alsook bereidheid om het software programma van de uitleendienst aan te leren.
 • Je zorgt voor de administratieve opvolging van uitleningen (onkostennota’s, betalingen, registratie schades …).
 • Je controleert de stock van goederen en je verzorgt de bijhorende administratie.
 • Je houdt de eigen werkomgeving en het werkmateriaal ordelijk.

Functiegebonden competenties
Deze competenties zijn belangrijk voor deze specifieke functie.

 • je kan veilig werken
 • je hebt een goede fysieke conditie
 • basiskennis van audiovisueel materiaal is een pluspunt
 • basiskennis van sport- en spelmateriaal is een pluspunt
 • je bent computervaardig

Verloningspakket
Als technicus (met salarisschaal C121) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 14 110 EUR en 22 610 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2099,35 EUR en een netto maandwedde van 1683,46 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.
Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
 • Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

Voorwaarden

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:
1. Dit is een selectie op niveau C. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

 • een diploma van het hoger secundair onderwijs;
 • een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;
 • een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau B of C buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);
 • een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.
3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/8854 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op woensdag 29 september 2021.
Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2021-2022 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.
De online registratie geldt als indieningsdatum.

Solliciteren tot
woensdag, 29 september, 2021